Глава 1

Някои бележки за европейската политическа система

4,5 мин. четене

Когато гледате новини или четете вестник, нерядко чувате изречения като "Брюксел направи това и това" или "Европейският съюз ни наложи това". 

Представят ни го така, сякаш Брюксел и Европейският съюз са далечни и неясни структури, които притежават цялата власт. 

Това просто не е така. Действията и решенията, които взема Европейският съюз, включват държавите-членки, членовете на ЕП, гражданското общество, партиите и, разбира се, избиратели като вас. 

Нека разделим на части Европейския съюз и да видим кой държи властта.

Има две основни неща, които трябва да се разберат за Европейския съюз:

  1. Това е система, основана на консенсус.
  2. Тя има ограничени компетенции.

Какво означава, че ЕС е система, основана на консенсус? 

Помислете за страната, в която живеете. 

Когато трябва да се вземе решение, отговорните лица гласуват и позицията, която е подкрепена с мнозинство от гласове, печели. 

Това е система, основана на "мажоритарния вот".

Освен гласуване с мнозинство, Европейският съюз има и нещо, което е известно като "единодушие" и "квалифицирано" мнозинство. 

Единодушието означава, че решение не може да бъде взето, ако всички участващи лица не са съгласни с него. Квалифицираното мнозинство означава, че дадена позиция печели и може да бъде взета само когато това мнозинство представлява 55 % от държавите членки и 65 % от европейското население. 

За да приеме закон, ЕС трябва да...

  • Мажоритарност на гласовете в Европейския парламент:Мажоритарността се изразява в най-малко 353 гласа. Следователно политическите групи трябва да се споразумеят за обща позиция, дори и да изхождат от различни позиции и да разбират проблемите по различен начин, за да приемат даден закон.
  • Еднодушие или квалифицирано мнозинство в Съвета на ЕС: Или всеки министър от всички държави-членки трябва да се съгласи да приеме даден закон, или 55% от членовете на Съвета (включително минимум 15 от тях), представляващи поне 65% от европейското население, трябва да се съгласят. 

Нещо повече, ако четирима членове на Съвета, представляващи 35% от европейското население, гласуват против дадена мярка, тя не може да бъде приета. 

Това означава, че представителите на различни правителства, на различни политически семейства, трябва да се споразумеят за обща позиция.

В резултат на това, ако дадена мярка не се ползва с широка подкрепа в целия политически спектър или ако няколко държави са категорично против нея, тя не може да бъде приета. 

Европейският съюз е политическа система, в която консенсусът е от ключово значение. Ако държавите членки не се съгласят, Европейският съюз не може да действа толкова бързо и решително, колкото желае.

Компетенции на Европейския съюз

  • Изключителна компетентност: Това означава, че държавите членки не могат да приемат самостоятелни закони, а само в рамките на европейската рамка. Това включва законодателна дейност в областта на митническия съюз, правилата за конкуренция, общата търговска политика, международните споразумения, рибарството и паричната политика, както и други неща.
  • Споделена компетентност: Това е, когато държавите-членки могат да приемат закони по даден въпрос, но самоако ЕС вече не го е направил. Това може да включва въпроси като политиката на сближаване, околната среда, транспорта, селското стопанство, вътрешния пазар, хуманитарната помощ, някои аспекти на социалната и здравната политика.
  • Подкрепяща компетентности: Това е, когато европейските институции могат да подкрепят държавите членки на равнище ЕС - в областта на: културата, младежта, образованието, промишлеността, туризма, гражданската защита, административното сътрудничество.

Много е лесно да се обвини ЕС, ако нещата не вървят добре. Но в действителност ЕС може да прави само това, което му позволяват неговите държави-членки. Никога не забравяйте това, когато гледате телевизионно предаване или четете вестник.

Открийте повече

Ето няколко полезни връзки