Глава 1

Какво можете да направите, за да промените нещата?

"Ако мислите, че сте твърде малки, за да промените нещо, опитайте се да спите с комар в стаята." 

Далай Лама

Нека бъдем честни, в света има много проблеми. 

Понякога може да се чувствате претоварени. Как аз, един човек, мога да направя промяна?

Добрата новина е, че можете. Всички ние имаме потенциала да променим света към по-добро - като започнем с малки промени в ежедневието си. Можем да започнем, като отделим време да се учим и да размишляваме върху собствените си действия и условия, както и да обмислим как се отнасяме към другите.

От тази гледна точка можем да разберем какво искаме да променим в света и да предприемем действия за това. 

"Никога не се съмнявайте, че една малка група от мислещи и отдадени граждани може да промени света; всъщност това е единственото нещо, което някога го е направило." 

Маргарет Мийд, антрополог

Подобно на комара от цитата на Далай Лама, всеки отделен човек има потенциала да окаже голямо въздействие. 

Но когато се обединим с други хора, потенциалът за промяна е още по-голям. Тогава можем да създадем движения и да променим обществото. Историята е пълна с примери за сътрудничество и колективни действия, при които групи са се борили за права, които сега приемаме за даденост - от гласуване до болнични. 

За да научите как да предприемете колективни действия, преминете към глава 3

За да изградите собствената си индивидуална сила, разгледайте следващите статии

Открийте повече

Ето няколко полезни връзки