Глава 4

Тактики на кампанията - предимства и недостатъци на всяка от тях, мястото им в стратегията

0,5 мин. четене

Тактиките на кампанията са многобройните дейности, които можете да разработите и да участвате в тях като част от стратегията си за постигане на промяна. Те варират от подписване или създаване на онлайн петиция, през срещи с лица, вземащи решения, до организиране на граждански протест. Тактиката(ите), която(ито) ще изберете, ще зависи от вида промяна, която искате да направите, и от това, на какъв етап от стратегията на кампанията се намирате. 

Не забравяйте, че тактиките на кампанията са начинът, по който изграждате и демонстрирате силата си да промените света.

Открийте повече

Ето няколко полезни връзки