Глава 4

Среща на общността

Какво е то? 

Срещата на общността е място, където можете да съберете хората, да се срещнете, да планирате и да действате. 

Съществуват много различни видове общности. Една от тях може да бъде географска - така че да е организирана в зависимост от вашето местоположение. Това може да е местна общностна група, ангажирана с местен проект. Друг тип общност може да се основава на идентичност - например общността на ЛГБТИК. Друг тип е общност, основана на интереси. 

Независимо от вида, с който работите, всички общности са група от хора, които се грижат един за друг и чувстват, че принадлежат заедно и/или имат обща цел.

Как го правите? 

Преди да започнете, се запитайте защо хората биха искали да дойдат на вашата среща на общността. Дали за да се срещнат със съмишленици? За да създадат контакти? Или за да планират конкретно действие? Уверете се, че сте наясно с целта на срещата - не искате хората да дойдат на събитието, което смятат за създаване на контакти, а вместо това планирате акция. 

След като сте наясно с целта на срещата, помислете за следното:

  • Кой ще дойде на срещата? Представителна ли е групата за общността, в която се опитвате да се включите? Ако не, помислете за забавяне на този процес и провеждане на повече срещи 1-1 преди да организирате срещата на общността. Важно е да имате представителна група още от самото начало. 
  • Какви са техните нужди от достъп? Уверете се, че сте попитали хората дали имат някакви нужди от достъп, като например увреждания или културна чувствителност, за да можете да планирате правилно това на физическа среща или онлайн. 
  • Как бихте искали да се чувстват хората в срещата? И какво бихте искали да получат от него? Осмислете дневния ред, попитайте хората, които идват, за тяхното мнение, бъдете гъвкави и готови за промени. 

Защо и кога да го използвате?

Срещата на общността обикновено се провежда, след като сте провели първоначални срещи на четири очи с хората, с които искате да работите. Това е чудесен инструмент, чрез който хората могат да усетят силата на това да бъдат част от колектив, да вземат решения заедно и да планират действия. 

Действа най-добре в комбинация с:

Това работи най-добре след кампании за изслушване и срещи на четири очи, както и като инструмент за решаване на други действия, които групата може да иска да предприеме заедно. 

Открийте повече

Ето няколко полезни връзки

4
Глава 4
Време за четене - 2 мин.