Глава 3

Стратегия на кампанията

Време за четене - 2 мин.

За да направите промяна в света, първо трябва да помислите какво искате да промените. След като решите това, трябва да планирате стратегията си за постигане на тази промяна.

За тази цел може да ви помогне да разделите кампанията си на поредица от стъпки, които ще предприемете, за да постигнете целта си. Първата стъпка може да бъде провеждането на протест. Втора стъпка може да бъде да получите медийно отразяване, а след това трета стъпка - да лобирате пред своите демократични представители. 

Малко вероятно е само едно от тези неща да означава, че ще постигнете целта си. Но всяка стъпка може да бъде мощен инструмент, когато се използва стратегически като част от по-голям план. 

За да започнете, вижте цикъла на стратегията по-долу:

  1. Намерете своята визия
  1. Съставете карта на силата и контекста си
  1. Теория на промяната
  1. Определете стратегията си
  1. Действайте!
  • Стартирайте кампанията си
  1. Размисъл и оценка
  • Какво беше усещането да предприемете действията, които предприехте?
  • Какво ви казват всички данни за ефекта, който сте имали?

Тази глава предоставя подкрепа и съвети за това как можете да използвате някои ключови стратегически инструменти, за да развиете кампанията си. Ще откриете как да изберете проблема си и да определите целта си, да разберете силните и слабите страни на групата си, да изградите по-голяма подкрепа за каузата си, да разработите теорията си за промяна - и след това да обедините всички тези стъпки в стратегия. 

Открийте повече

Ето няколко полезни връзки