Политика за поверителност

Европейският младежки форум се стреми да защитава Вашите данни и да зачита Вашата поверителност.

За колекцията от идеи

Европейският младежки форум събира вашата лична информация в рамките на проекта "25-те процента" (COMM/SUBV/2020/E/0146) с цел разработване на основните резултати на проекта. Ако решите да споделите имейл адреса си, той може да бъде използван за изпращане на актуална информация за начина, по който вашата идея е включена в проекта, съответната информация за проекта и/или покани за събития, организирани в рамките на проекта. Несподелянето на електронната ви поща представлява отказ от бъдещо свързване с вас. Вашите данни ще бъдат предоставени на служители на Европейския младежки форум за целите на управлението на проекта и комуникацията. Вашите данни ще бъдат споделени с Vrije Universiteit Brussel (VUB) по начин, който няма да разкрие кои сте вие, и могат да бъдат използвани след края на проекта за академични изследвания. Вие няма да бъдете идентифицирани в нито една публикация на този проект. Вашите данни ще бъдат предоставени на финансиращия проекта (ГД "Комуникации" на Европейския парламент) само в обобщен вид. Вашите данни ще бъдат съхранявани в цифров формат в продължение на пет години в съответствие с Политиката за защита на личните данни на Европейския младежки форум, след което ще бъдат изтрити. Имате право да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити, като се свържете с privacy@youthforum.org. Ако имате някакви въпроси относно използването на Вашите лични данни, обхванати от настоящата Политика за защита на личните данни, можете да се свържете с нас по пощата на адрес: European Youth Forum, Rue de l'Industrie, 10, 1000 Brussels (Белгия) или по електронна поща на адрес: privacy@youthforum.org. Освен това, ако не сте доволни от обработката на Вашите Лични данни от страна на Европейския младежки форум, имате възможност да подадете жалба до Органа за защита на данните www.autoriteprotectiondonnees.be

За бюлетина

Европейският младежки форум събира вашата електронна поща и лична информация в рамките на проекта "25-те процента" (COMM/SUBV/2020/E/0146). Абонирайки се за бюлетина, вие се съгласявате да получавате актуална информация за проекта, покани за събития, организирани в рамките на проекта, и актуална информация за конференцията за бъдещето на Европа. Вашите данни ще бъдат предоставени на служители на Европейския младежки форум за целите на управлението на проекта и комуникацията. Вашите данни ще бъдат съхранявани в цифров формат в продължение на пет години в съответствие с Политиката за защита на личните данни на Европейския младежки форум, след което ще бъдат изтрити. Имате право да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити, като се свържете с privacy@youthforum.org. Ако имате някакви въпроси относно използването на Вашите лични данни, обхванати от настоящата Политика за защита на личните данни, можете да се свържете с нас по пощата на адрес: European Youth Forum, Rue de l'Industrie, 10, 1000 Brussels (Белгия) или по електронна поща на адрес: privacy@youthforum.org. Освен това, ако не сте доволни от обработката на Вашите Лични данни от страна на Европейския младежки форум, имате възможност да подадете жалба до Органа за защита на данните www.autoriteprotectiondonnees.be