Zásady ochrany osobných údajov

Európske fórum mládeže si cení ochranu vašich údajov a rešpektovanie vášho súkromia.

Pre zbierku nápadov

Európske fórum mládeže zhromažďuje vaše osobné údaje v rámci projektu 25 percent (COMM/SUBV/2020/E/0146) na účely vypracovania hlavných výsledkov projektu. Ak sa rozhodnete poskytnúť svoju e-mailovú adresu, môže sa použiť na zasielanie aktuálnych informácií o tom, ako sa váš nápad zapracúva do projektu, relevantných informácií o projekte a/alebo pozvánok na podujatia organizované v rámci projektu. Neposkytnutie vašej e-mailovej adresy predstavuje odmietnutie kontaktovania v budúcnosti. Vaše údaje budú poskytnuté zamestnancom Európskeho fóra mládeže na účely riadenia projektu a komunikácie. Vaše údaje budú zdieľané s Vrije Universiteit Brussel (VUB) spôsobom, ktorý neodhalí, kto ste, a môžu byť použité po skončení projektu na akademický výskum. V žiadnej publikácii tohto projektu nebudete identifikovaní. Vaše údaje budú poskytnuté financovateľovi projektu (GR COMM Európskeho parlamentu) len v súhrnnej forme. Vaše údaje sa budú uchovávať v digitálnej podobe päť rokov v súlade s politikou ochrany osobných údajov Európskeho fóra mládeže a potom budú vymazané. Máte právo požiadať o vymazanie svojich osobných údajov tak, že kontaktujete privacy@youthforum.org. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania vašich osobných údajov, na ktoré sa vzťahujú tieto Zásady ochrany osobných údajov, môžete nás kontaktovať poštou na adrese European Youth Forum, Rue de l'Industrie, 10, 1000 Brusel (Belgicko) alebo e-mailom na adrese privacy@youthforum.org. Okrem toho, ak nie ste spokojní so spracovaním vašich osobných údajov Európskym fórom mládeže, máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu údajov www.autoriteprotectiondonnees.be

Pre informačný bulletin

Európske fórum mládeže zhromažďuje váš e-mail a osobné údaje v rámci projektu 25 percent (COMM/SUBV/2020/E/0146). Prihlásením sa na odber informačného bulletinu súhlasíte so zasielaním relevantných informácií o projekte, pozvánok na podujatia organizované v rámci projektu a aktuálnych informácií o konferencii o budúcnosti Európy. Vaše údaje budú poskytnuté zamestnancom Európskeho fóra mládeže na účely riadenia projektu a komunikácie. Vaše údaje sa budú uchovávať v digitálnej podobe päť rokov v súlade s politikou ochrany osobných údajov Európskeho fóra mládeže a potom budú vymazané. Máte právo požiadať o vymazanie svojich osobných údajov tak, že kontaktujete privacy@youthforum.org. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania vašich osobných údajov, na ktoré sa vzťahujú tieto Zásady ochrany osobných údajov, môžete nás kontaktovať poštou na adrese European Youth Forum, Rue de l'Industrie, 10, 1000 Brusel (Belgicko) alebo e-mailom na adrese privacy@youthforum.org. Okrem toho, ak nie ste spokojní so spracovaním vašich osobných údajov Európskym fórom mládeže, máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu údajov (Data Protection Authority) www.autoriteprotectiondonnees.be