Партньорство с Европейския съюз

Този проект е съфинансиран от Европейския съюз в рамките на програмата на Европейския парламент за безвъзмездни средства за комуникации.

Отказ от отговорност

Европейският парламент не е участвал в изготвянето на документа и в никакъв случай не носи отговорност и не е обвързан от информацията или становищата, изразени в контекста на това действие. В съответствие с приложимото право отговорност носят единствено авторите, интервюираните лица, издателите или разпространителите на програмата. Европейският парламент също така не може да бъде държан отговорен за преки или косвени вреди, които могат да възникнат в резултат на изпълнението на действието.

Номер на споразумението COMM/SUBV/2020/E/0146