Samenwerkingsverband met de Europese Unie

Dit project wordt medegefinancierd door de Europese Unie, in het kader van het subsidieprogramma voor communicatie van het Europees Parlement.

Disclaimer

Het Europees Parlement was niet betrokken bij de voorbereiding ervan en is in geen geval verantwoordelijk voor of gebonden door de informatie of meningen die in het kader van deze actie worden geuit. Overeenkomstig het toepasselijke recht zijn uitsluitend de auteurs, de geïnterviewde personen, de uitgevers of de zenders van de programma's verantwoordelijk. Het Europees Parlement kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die uit de uitvoering van de actie zou kunnen voortvloeien.

Overeenkomst nr. COMM/SUBV/2020/E/0146