Msieħba mal-Unjoni Ewropea

Dan il-proġett huwa ko-finanzjat mill-Unjoni Ewropea, bħala parti mill-Programm ta' Għotja tal-Parlament Ewropew għall-komunikazzjoni.

Ċaħda

Il-Parlament Ewropew ma kienx involut fit-tħejjija tiegħu u bl-ebda mod ma huwa responsabbli għall-jew marbut bl-informazzjoni jew l-opinjonijiet espressi fil-kuntest ta' din l-azzjoni. Skond il-liġi applikabbli, l-awturi, nies intervistati , pubblikaturi jew xandara tal-programm huma l-uniċi responsabbli. Il-Parlament Ewropew ma jistax jingħamel responsabbli għall-ħsara diretta jew indiretta li tista' tirriżulta mill-implimentazzjoni tal-azzjoni.

Numru tal-ftehim COMM/SUBV/2020/E/0146