Spolupráca s Európskou úniou

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci grantového programu Európskeho parlamentu pre komunikácie.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Európsky parlament sa nepodieľal na jej príprave a v žiadnom prípade nie je zodpovedný za informácie alebo názory vyjadrené v súvislosti s touto akciou ani nimi nie je viazaný. V súlade s platnými právnymi predpismi sú za ňu zodpovední výlučne autori, osoby, s ktorými sa viedli rozhovory, vydavatelia alebo vysielatelia programov. Európsky parlament tiež nemôže niesť zodpovednosť za priame alebo nepriame škody, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku realizácie tejto akcie.

Číslo dohody COMM/SUBV/2020/E/0146