Partnerstwo z Unią Europejską

Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Grantowego Parlamentu Europejskiego w zakresie komunikacji.

Wyłączenie odpowiedzialności

Parlament Europejski nie brał udziału w przygotowaniu tego dokumentu i w żadnym wypadku nie jest odpowiedzialny za informacje lub opinie wyrażone w ramach tego działania ani nie jest nimi związany. Zgodnie z obowiązującym prawem, wyłączną odpowiedzialność ponoszą autorzy, osoby, z którymi przeprowadzono wywiady, wydawcy lub nadawcy programów. Parlament Europejski nie może być również pociągnięty do odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody, które mogą wynikać z realizacji tego działania.

Numer umowy COMM/SUBV/2020/E/0146