Avrupa Birliği ile Ortaklık

Bu proje, Avrupa Parlamentosu'nun iletişim hibe programının bir parçası olarak Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.

Sorumluluk Reddi

Avrupa Parlamentosu hazırlanmasında yer almamıştır ve hiçbir durumda bu eylem bağlamında ifade edilen bilgi veya görüşlerden sorumlu değildir veya bunlara bağlı değildir. Yürürlükteki yasalara uygun olarak, yazarlar, görüşülen kişiler, yayıncılar veya program yayıncıları tamamen sorumludur. Avrupa Parlamentosu, eylemin uygulanmasından kaynaklanabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan da sorumlu tutulamaz.

Anlaşma numarası COMM/SUBV/2020/E/0146