Глава 2

Картографиране на вашата общност

4 мин. четене
1 дейност

Вие и вашата група не действате сами. Вие вече сте част от екосистема или общност.

Понякога тази общност е политически активна. Можете сами да измерите това, като зададете следните въпроси:

 • Колко души подкрепят работата на моята кампания?
 • Колко хора водят разговори за промяната, която се опитваме да направим?
 • Колко действия вече са организирани в моята общност?

Активната общност е социално движение. Това означава колективно усилие, предприето от много хора и организации от цялото общество, които работят заедно за подобно искане или промяна, например движението "Животът на чернокожите е важен" или движението за климатична справедливост. 

Когато започвате да провеждате кампания за своята визия за по-добро бъдеще, е важно да отделите време за картографиране на общността, от която вече сте част. Това ви помага да идентифицирате:

 • Вашите потенциални съюзници
 • Техните интереси
 • Работата, в която вече са ангажирани
 • Съществуващата им сила и обхват 

В общността ви ще има и хора, които са враждебно настроени към вашата визия. Уверете се, че сте набелязали и тях, за да можете да работите заедно, за да сведете до минимум отрицателното им въздействие върху работата ви. 

Колкото повече хора от вашата общност можете да включите в това картографиране, толкова по-добро ще бъде то. 

Как да картографирате своята общност
 1. Извършете проучване на средата: кой друг работи по вашия проблем? Кой взема решения по вашия въпрос? Кои общности и групи са засегнати от вашия проблем? Кои групи не желаят промяна по вашия въпрос? Можете да намерите тази информация, като прегледате интернет, прочетете местните вестници и се запознаете с общественото мнение по вашия въпрос.
 2. Разделете участниците, които определяте като потенциални съюзници и потенциални противници. Можете също така да картографирате с кои хора вече имате връзка и с кои все още нямате контакт. 
 3. Начертайте карта на властта като показаната по-долу и отбележете къде се намират съюзниците и противниците ви. 
 4. В горния десен ъгъл поставете членовете на общността, които са най-влиятелни и най-подкрепящи. Това са вашите естествени съюзници и шампиони
 5. В центъра в горната част поставете членове на общността, които са влиятелни, но все още не подкрепят силно вашата кауза. Важно е да ги вземете предвид в стратегията на кампанията си, за да се опитате да ги накарате да разберат важността на вашия проблем.
 6. В долния десен ъгъл поставете членовете на общността, които ви подкрепят най-много, но все още нямат власт - можете да помислите как да изградите власт с тези съюзници. 
 7. В горния ляв ъгъл поставете членовете на общността, които имат най-голяма власт и са най-много противници. Идентифицирането на тези участници ще ви помогне да помислите как да се уверите, че те няма да имат отрицателно въздействие върху вашата кампания (например като ви дискредитират или възпрепятстват действията ви).

Диаграма, показваща графика с две оси - от най-силната към най-слабата сила по вертикала и от най-подкрепящата към най-противопоставящата се по хоризонтала

След като определите потенциалните си съюзници, трябва да разработите план за достигане до тях. 

Открийте повече

Ето няколко полезни връзки