Глава 2

Групова култура

"Никой не е специален и всеки е нужен

Маршал Маклуън

Помислете за групата, в която работите.

Внимавате ли за начина, по който работите и се отнасяте към съюзниците и колегите си?

Какви са вашите намерения и стремежи като група? Споделят ли се те? 

Каква е вашата "групова култура"?

Всяка група, включително семействата, организациите и колективите, има своя собствена доминираща култура. 

В повечето случаи хората се затрудняват да формулират каква е културата на тяхната група. Подобно на рибата в цитата на Маклуън, ние растем и се научаваме да плуваме във водата, без тя да ни е обяснена. 

Ето защо е още по-важно вие и вашата група да положите усилия да разберете и определите каква групова култура искате - и да спрете и да промените посоката, ако се отклонявате от целта си.

Когато започвате нова група или дори в рамките на по-установени групи, отделете време да проведете разговор с всички членове, за да обсъдите културата, която искате да създадете. 

За да улесните тази дискусия, можете да следвате прост процес от пет стъпки: 

  1. Помислете за упражнение, което да позволи на хората да пристигнат в груповото пространство. Това може да е игра или нещо забавно, което помага да се разчупи ледът. 
  2. Помолете всички да си спомнят за момент, в който са се чувствали наистина добре дошли и са били част от група, в която са могли да се развиват. 
  3. Съберете всички в пленарна зала и ги помолете да споделят какви спомени са им дошли наум. 
  4. Помолете хората да се обединят в малки групи и да обмислят споделеното. Какви основни принципи бихте искали да следва групата?
  5. Поканете хората да споделят как според тях е протекъл разговорът и да се споразумеят каква трябва да бъде вашата култура. 

След като сте се споразумели за това каква култура искате да има вашата група, се уверете, че сте поели ангажимент да практикувате тази култура.

Открийте повече

Ето няколко полезни връзки