Глава 4

Политически кампании

Какво е то?

Политическа кампания е когато предприемате действия, за да накарате политиците да действат по определен начин, да променят закони или да повлияят на гласуването. 

Например в историята хората са предприемали политически действия, за да осигурят приемането на закони срещу дискриминацията, сключването на бракове за еднополови двойки, правото на аборт, правото на развод, правото на глас за жените.

Хората, работещи по всички тези въпроси, участват в политически кампании, за да повлияят на правителството и на депутатите да гласуват за промяна на законите. 

Ако не сте избраният представител, който предлага законодателството, можете да използвате гласа си в публичното пространство, за да подкрепите или да се противопоставите на въпроса. Имате своята роля в изнасянето на истории, данни и аргументи, за да спечелите обществена подкрепа и да повлияете на политиците да гласуват за вашата кауза (или срещу опозицията на вашата кауза).

Как го правите?

Политическата кампания изисква да използвате всички техники, с които разполагате, за да предадете посланието си. 

Това означава да използвате социалните медии, да разговаряте от врата на врата или да организирате събитие. 

Когато участвате в политически кампании, трябва да сте готови с:

  1.  Ясно разбиране на проблема, включително аргументи "за" и "против". 
  2. Добри контрааргументи за най-често срещаните "минуси". 
  3. Добри аргументи "за", адаптирани към хората, с които говорите. 

Когато излагате аргументите си, винаги се съобразявайте с кого говорите. Например, ако кампанията ви е посветена на възрастовия проблем в политиката и намаляването на възрастта за гласуване, някой във вашата възрастова група може да бъде по-възприемчив към определен набор от аргументи. По-възрастен човек или човек с различен житейски опит може да бъде по-възприемчив към друг тип аргументи. 

Защо и кога да го използвате?

Трябва да използвате тактиката на политическа кампания, когато има текущ политически дебат по въпроса, за който агитирате. 

Това е начин да съберете повече подкрепа за проблема и да се свържете отново с хората, които са ви обърнали внимание в миналото. 

Политическата кампания може да бъде и кулминацията на работата ви по вашия проблем, ако именно вие сте допринесли той да бъде поставен в центъра на политическия дебат - местен, национален или международен.

Действа най-добре в комбинация с:

Всяка PR или комуникационна кампания, хактивизъм, Действие в Twitter, Ангажиране на медиите.

Открийте повече

Ето няколко полезни връзки