Caibidil 4

Feachtasaíocht Pholaitiúil

4 nóiméad léitheoireachta

Cad é sin?

Is í an fheachtasaíocht pholaitiúil ann ná nuair a ghníomhaíonn tú chun polaiteoirí a spreagadh chun gníomhú ar bhealach áirithe, dlíthe a athrú nó tionchar a imirt ar vóta a bhíonn ar siúl. 

Mar shampla, ar fud na staire tá gníomh polaitiúil déanta ag daoine le dlíthe frith-idirdhealaithe a chinntiú, póstaí a bhunú do lánúineacha den ghnéas céanna, cearta ginmhillte, ceart colscartha, cearta vótála do mhná.

Daoine atá ag gníomhú ar na saincheisteanna seo go léir i mbun feachtais pholaitiúil d’fhonn tionchar a imirt ar an rialtas agus ar pharlaiminteoirí vótáil le dlíthe a athrú. 

Mura tusa an t-ionadaí tofa atá ag moladh na reachtaíochta, is féidir leat do ghuth a úsáid sa spás poiblí le tacú leis an gceist nó cur ina coinne. Tá ról agat le scéalta, sonraí agus argóintí a thógáil amach le tacaíocht an phobail a bhuachan agus tionchar a imirt ar pholaiteoirí le vótáil ar son do chúise (nó i gcoinne an fhreasúracht atá i gcoinne do chúis).

Conas a dhéanann tú é?

Éilíonn feachtasaíocht pholaitiúil ort na teicnící go léir atá ar fáil agat a úsáid le do theachtaireacht a chur in iúl. 

Ciallaíonn sé sin go bhfuil gá leis na meáin shóisialta a úsáid, comhráite a dhéanamh ó dhoras go doras, nó imeacht a eagrú. 

Nuair a bhíonn tú i mbun feachtais polaitiúil, ní mór duit a bheith réidh le:

  1.  Tuiscint shoiléir ar do cheist, lena n-áirítear na hargóintí atá ina mbuntáistí agus míbhuntáistí. 
  2. Freagairtí maithe ar na “míbhuntáistí” is coitianta. 
  3. Réamh-argóintí maithe curtha in oiriúint do na daoine atá tú ag labhairt leo. 

Agus do chuid argóintí á ndéanamh agat, déan machnamh i gcónaí le cé leis a bhfuil tú ag caint. Mar shampla, má bhaineann d’fheachtas le haoiseachas sa pholaitíocht agus an aois vótála a laghdú, d’fhéadfadh go mbeadh duine éigin i d’aoisghrúpa níos tuisceanaí do shraith d’argóintí. D’fhéadfadh duine aosta nó duine a bhfuil taithí dhifriúil saoil aige a bheith níos fáiltí roimh chineál eile argóna. 

Cén fáth agus cathain ar chóir duit é a úsáid?

Ba cheart duit bearta feachtais polaitiúla a úsáid nuair a bhíonn díospóireacht pholaitiúil leanúnach ann faoin gceist a bhfuil tú i mbun feachtais ina leith. 

Is bealach é chun níos mó tacaíochta a bhailiú don cheist agus le ceangail leis daoine a thug aird ort san am atá thart. 

D’fhéadfadh feachtasaíocht pholaitiúil a bheith mar bhuaic ar do chuid oibre maidir le do cheist, más tusa a chuidigh leis í a thabhairt i gcroílár na díospóireachta polaitiúla, bíodh sé áitiúil, náisiúnta nó idirnáisiúnta.

Is fearr a oibríonn i dteannta le:

Aon Fheachtas PR nó Cumarsáide, Haiceáil Chúise, Gníomh Twitter , Rannpháirtíocht na Meán .

Fiosraigh níos mó

Seo roinnt naisc úsáideacha