Глава 4

Ангажираност на медиите

Какво е то?

Ангажираността на медиите включва работа с местната, регионалната или националната преса, за да се отрази вашият проблем. Помнете, че колкото по-голяма е медийната аудитория, толкова по-трудно ще бъде да се отрази вашата акция - затова може да искате да започнете на местно ниво и след това да увеличите ангажираността и отразяването си. 

Основната ви цел е да накарате журналистите да споменат вашата акция, за да се разшуми около проблема ви, да направите кампанията си по-видима и да достигнете до други хора, които биха желали да се ангажират с вашата кауза.

Ангажирането на медиите също може да ви помогне да привлечете вниманието на политиците.

Как го правите?

Има три ключови думи, които трябва да знаете, когато работите с медиите.

  1. “Изтъкнатост": 

Днешната новина е утрешен боклук - тя е остаряла още на следващия ден след публикуването ѝ. За да сте сигурни, че кампанията ви ще бъде отразена, тя трябва да бъде "значима" - толкова важна, навременна или релевантна в по-широк контекст. Не си мислете, че това означава да бъдете пасивни и да чакате своя момент. Можете да направите даден проблем значим, като създадете "новината" чрез друго действие на кампанията, например флашмоб или плакатна кампания. Направете проблема си значим, като привлечете вниманието на журналистите! 

  1. "Диалог": 

Ако кампанията ви не е свързана с важен въпрос, можете ли да привлечете вниманието на медиите, като бъдете възприемани като кампания, която има какво да каже за текущ дебат или дискусия? За да сте сигурни, че сте част от диалога, следете общия политически контекст, идентифицирайте възможностите да бъдете чути и се насочете към медиите, като се представите като информиран глас по вашия въпрос.

  1. "Канали": 

Ако сте уважаван глас по даден въпрос (защото имате опит), журналистите могат да ви потърсят за коментар. Ако все още не сте стигнали дотам, помислете за изграждане на репутацията си и/или на мрежата си. Организирайте събитие и поканете някои журналисти, изпратете им прессъобщения и имейли с коментари по статиите им, като предлагате нови гледни точки.

Защо и кога да го използвате?

Трябва да използвате медийната ангажираност като тактика за популяризиране на вашия проблем и евентуално за привличане на вниманието на политиците и широката общественост. 

За да получите видимост, трябва да изчакате, докато проблемът ви стане много актуален и позицията ви получи голяма подкрепа.

И за да го постигнете, никога не е твърде рано да започнете да ангажирате медиите! Просто се уверете, че посланието ви по въпроса, по който водите кампанията, и промяната, която искате да видите, са ясни и добре формулирани, за да могат хората да научат за вас и да се включат. 

Действа най-добре в комбинация с:

Всяка добре изпълнена комуникационна стратегия, както и всяка техника, която може да привлече внимание и любопитство.

Открийте повече

Ето няколко полезни връзки