Caibidil 4

Rannpháirtíocht na Meán

3 nóiméad léitheoireachta

Cad é sin?

Is éard atá i gceist le rannpháirtíocht na meán ná oibriú leis an bpreas áitiúil, réigiúnach nó náisiúnta le clúdach a fháil ar do shaincheist. Cuimhnigh, dá mhéad lucht féachana na meán, is deacra a bheidh sé do ghníomh a chlúdach - mar sin b’fhéidir gur mhaith leat tosú go háitiúil agus ansin do rannpháirtíocht agus clúdach a mhéadú. 

Is é an bunchuspóir atá agat ná do ghníomh a bheith luaite ag iriseoirí d’fhonn níos mó spéise a chruthú maidir le do cheist, d’fheachtas a dhéanamh níos infheicthe agus teacht ar dhaoine eile a d’fhéadfadh a bheith toilteanach páirt a ghlacadh le do chúis.

Is féidir le rannpháirtíocht sna meáin cabhrú leat aird na gcinnteoirí a fháil.

Conas a dhéanann tú é?

Tá trí eochairfhocal ann a chaithfidh a bheith ar eolas agat agus tú ag dul i dteagmháil leis na meáin.

  1. “Suntasacht”: 

Is é nuacht an lae inniu bruscar an lae amárach - tá sé as dáta an lá tar éis a fhoilsithe. Lena chinntiú go bhfaigheann d’fheachtas clúdach, caithfidh sé a bheith “suntasach” - chomh tábhachtach, tráthúil nó ábhartha do chomhthéacs níos mó. Ná bí ag smaoineamh go gciallaíonn seo a bheith éighníomhach agus fanacht le do nóiméad tráthúil. Is féidir leat saincheisteanna a dhéanamh suntasach, tríd an “nuacht” a chruthú trí ghníomh feachtais eile mar thobshlua nó feachtas póstaeir. Déan do cheist suntasach trí aird iriseoirí a mhealladh! 

  1. Idirphlé”;: 

Mura ceist shuntasach í d’fheachtas, an bhféadfá rannpháirtíocht na meán a spreagadh tríd an gcuma a chur ar an bhfeachtas gur feachtas é le rud éigin le rá faoi dhíospóireacht nó phlé leanúnach? Lena chinntiú go bhfuil tú mar chuid den idirphlé, coinnigh súil ar an gcomhthéacs polaitiúil ginearálta, sainaithin fuinneoga deise atá le cluas éisteachta a fháil, agus dírigh ar na meáin trí tú féin a chur i láthair mar ghuth eolach ar do cheist.

  1. “Cainéil”: 

Má tá meas mór ar do thuairim ar cheist (toisc go bhfuil saineolas agat) féadfaidh iriseoirí teacht chugat le haghaidh tráchtaireachta. Mura bhfuil tú ann fós, smaoinigh ar do cháil agus / nó do líonra a thógáil. Eagraigh imeacht agus cuir cuireadh ar iriseoirí áirithe, seol preasráiteas chucu, agus seol ríomhphoist chucu ag trácht ar a n-alt ag tairiscint dearcaí nua.

Cén fáth agus cathain ar chóir duit é a úsáid?

Ba cheart duit rannpháirtíocht na meán a úsáid mar bheart le hinfheictheacht a fháil do do cheist, agus b’fhéidir le haird lucht déanta beartas agus an pobal i gcoitinne a mhealladh. 

Le hinfheictheacht a fháil, ba cheart duit fanacht go dtí go mbeidh do cheist an-suntasach agus go mbeidh go leor tacaíochta ag do sheasamh.

Agus leis sin a bhaint amach, níl sé róluath riamh rannpháirtíocht na meán a thosú! Déan cinnte go bhfuil do theachtaireacht ar an gceist atá tú i mbun feachtais air, agus an t-athrú atá tú ag iarraidh a fheiceáil, soiléir agus cruinn ionas gur féidir le daoine foghlaim fút agus a bheith páirteach ann. 

Is fearr a oibríonn i dteannta le:

Aon straitéis chumarsáide a fhorghníomhaítear go maith, mar aon le haon teicníc ar féidir léi aird agus fiosracht a mhealladh.

Fiosraigh níos mó

Seo roinnt naisc úsáideacha