Κεφάλαιο 4

Τακτικές εκστρατείας– πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της καθεμιάς, που εντάσσονται σε μια στρατηγική

0,5 λεπτά ανάγνωσης

Οι τακτικές της κάθε εκστρατείας είναι οι πολλές, πολλές δραστηριότητες που μπορείτε να σχεδιάσετε και να λάβετε μέρος ως μέρος της στρατηγικής σας για να κάνετε αλλαγές. Κυμαίνονται από την υπογραφή ή τη δημιουργία μιας διαδικτυακής συλλογής υπογραφών, την πραγματοποίηση συναντήσεων με τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και τη διοργάνωση μιας λαϊκής διαμαρτυρίας. Η τακτική που θα επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε θα εξαρτηθεί από το είδος της αλλαγής που θέλετε να κάνετε και από το πού βρίσκεστε στη στρατηγική της εκστρατείας σας. 

Θυμηθείτε, η τακτική της εκστρατείας σας είναι ο τρόπος για να οικοδομήσετε και να αποδείξετε τη δύναμή σας να αλλάξετε τον κόσμο.

Ανακαλύψτε περισσότερα

Παραθέτουμε μερικούς χρήσιμους συνδέσμους