Глава 1

Как работят националните правителства?

3 мин. четене
1 дейност

За да постигнем промяна, трябва да разберем как да взаимодействаме и да влияем на институциите, в които има власт - и това разбиране започва с изучаването на начина, по който тези институции работят. 

Демокрация и законодателство

Всички държави-членки на Европейския съюз са представителни демокрации. Това означава, че гражданите на дадена страна имат законното право да избират представители в и от правителството. Гласовете на мнозинството решават кой да бъде министър-председател и създават правителство. 

Демократичните системи функционират по различен начин в различните страни. В някои от тях, като Кипър, президентът се избира пряко, за да управлява страната. В други се гласува за представители на различни политически партии, а партията с най-много гласове сама избира своя лидер. 

Каквото и да е вашето правителство, основната му отговорност е да прилага законите и да ги изпълнява. Вместо това парламентът може да приема и изменя законите във вашата страна и да държи правителството отговорно.

Централизирана и децентрализирана власт

В повечето европейски държави властта е съсредоточена в централното правителство (унитарни държави). Но Австрия, Белгия и Германия са федерации, разделени на провинции, които споделят властта помежду си. Други държави предават доста голяма част от властта на различни региони - например 20-те региона в Италия.

Вашите представители 

Каквато и система да имате, в страната ви ще се провеждат национални избори на всеки няколко години. 

Изборите са чудесна възможност да дадете тласък на кампанията си. 

Границите на гласуването и закона

Много хора смятат, че демокрацията започва и свършва с гласуването. Това не е така. Политиците трябва да бъдат държани отговорни извън изборните цикли и това изисква действия и бдителност от страна на активисти като вас. 

Разбира се, да убедите правителството си да промени закона в полза на вашата кампания е огромна победа. Но промяната на закона често е само първата стъпка. Необходими са повече действия, за да се гарантира, че законовите промени се прилагат, и да се гарантира, че политиците не просто казват, че искат промяна, но не я осъществяват. 

Въпроси за по-нататъшни проучвания и размисъл
  • Вашата страна пряко ли избира президент, или партията на мнозинството избира свой лидер, който да управлява страната след избори?
  • Вашата страна концентрира ли властта в центъра на унитарна държава или я предава на различни области?
  • Кога са следващите национални избори? Кой бихте искали да спечели?
  • Познавате ли основните политически партии във вашата страна? И на европейско ниво? Чели ли сте някога предизборна програма на партия?
Открийте повече

Ето няколко полезни връзки