Глава 1

По-широк контекст

Време за четене - 2 мин.
1 дейност

Промяната не се случва във вакуум. В обществото съществуват дълги истории и структури, които определят какви промени са възможни и как се случват. 

Ако искаме да се превърнем в двигатели на промяната в нашето общество, трябва да разберем историята си. Това не само ни помага да се мотивираме да създадем по-добър свят, но и може да ни вдъхнови, когато размишляваме върху миналите успехи и се учим от триумфа (и провалите) на онези революционни движения, които са били преди нас. 

Често може да ни се струва, че всичко е такова, каквото е, и че винаги е било така. Но когато погледнем под повърхността, виждаме колко много се е променило и колко бързо. Тази промяна е възможна благодарение на хора като нас, които се обединяват, за да променят нещо.  

Разбирането на нашата история, теориите за промяната и структурите, които действат в обществото, може да ви помогне да разберете как се случва промяната и как тя се е случвала преди - така че да продължим да променяме нашето общество за по-добро утре. 

Няколко въпроса за размисъл и проучване на това как по-широкият контекст влияе върху проблема, който ви вълнува най-много:
  • Какво знаете за историята на вашата страна/регион/село, град или населено място във връзка с вашия проблем? 
  • Какво според вас е повлияло на тази история? Как обществото, в което живеете, е станало такова? 
  • Какви промени са се случили там с течение на времето във връзка с вашия проблем? 
  • Как бяха направени тези промени? 
  • Кой ги е направил?
  • Къде сега виждате възможност за промяна по вашия въпрос?
Открийте повече

Ето няколко полезни връзки