Глава 1

Отстраняване на предубежденията

3,5 мин. четене
1 дейност

В Защо трябва да промениш себе си, за да промениш света, можете да изследвате потисничеството и как собствените ни несъзнателни предразсъдъци и поведение могат да доведат до несправедливост.

Но как изглежда дискриминацията? И как несъзнателните предразсъдъци влияят на хората?

Следващият пример от Европа може да ни помогне да разберем дискриминацията в собствения ни двор. Той ни предизвиква да се замислим как можем да застанем на страната на тези, които я изпитват: расизмът, с който се сблъсква мюсюлманската общност.

Ислямът е втората по големина религия в Европа след християнството, а свободата на вероизповедание е основно право, защитено от Европейския съюз. 

Въпреки това хората, които изповядват исляма, са подложени на насилствени нападения и са непропорционално дискриминирани в цялото общество. 

Това се случва, защото негативното отношение към мюсюлманите и ислямофобията са много разпространени в Европа. 

През 2019 г. проучване, проведено от Religion Monitor, показа широко разпространено недоверие към мюсюлманите в целия регион. В Германия и Швейцария всеки втори анкетиран е заявил, че възприема исляма като заплаха. В Испания и Франция около 60% смятат, че ислямът е несъвместим със "Запада". В Австрия всеки трети не желае да има съседи мюсюлмани. 

Въпреки че тези идеи могат да бъдат свързани с някои реални преживявания, предразсъдъците се появяват, когато вярваме, че всички хора, принадлежащи към определена категория, са изначално лоши или по-малко достойни заради своята идентичност. 

Тези предразсъдъци се превръщат в дискриминация и насилие от страна на немюсюлманското мнозинство.

Бедните хора, жените, хомосексуалните, чернокожите и цветнокожите, ромските общности, хората с увреждания и много други също са дискриминирани от масовото общество, което смята, че тези групи са по-малко желани от "нормата". 

Тези вярвания са залегнали в много от политическите и социалните структури, в които живеем. 

Възможно е също така да изпитвате ирационални страхове, предразсъдъци и недоверие към определени групи поради начина, по който ги виждате представени в медиите или чувате хората да говорят за тях. 

Това е нормално. Въпреки това трябва да си напомняме, че тези хора не само са достойни като нас, но и са изправени пред по-големи пречки да участват в обществото и да се радват на пълноценен живот. 

Промяната на тази ситуация започва с промяна на начина, по който мислим за другите.

Някои въпроси за размисъл
  • Вие или вашите близки страдали ли сте от явна (когато предразсъдъците са явни) или скрита (когато предразсъдъците са заложени, често скрити, в дадена система или процес) дискриминация? Ако да, какво е усещането да мислите за това?
  • Случвало ли ви се е да се отнасяте различно към хората заради тяхната идентичност? Можете ли да разпознаете в собственото си мислене скрити предразсъдъци към определени групи? Как се чувствате?
  • Имате ли близък приятел, който се интересува от социалната промяна и с когото бихте могли да обсъдите тези въпроси?

Открийте повече

Ето няколко полезни връзки