Глава 1

Защо трябва да промените себе си, за да промените света?

4 мин. четене
1 дейност

Когато става въпрос за промяна на обществото, понякога си мислим, че проблемите с несправедливостта и потисничеството съществуват "там". Изкушаващо е да мислим, че това не е наш проблем или отговорност. Можем дори да попаднем в капана на убеждението, че ако можем просто да сменим правителствата и да разместим властта, проблемите ни ще бъдат решени.

За съжаление нещата не са толкова прости. 

Защото всички ние сме продукт на обществото, в което живеем. Това означава, че можем, дори и неволно, сами да бъдем причина за вреда на другите. Можем да се окажем в ситуация, в която да затвърждаваме неравенството - често дори без да осъзнаваме, че го правим.

Ето защо всички ние носим отговорността да променим себе си, докато променяме света. Това не винаги е лесно, но е радостен процес, изпълнен с потенциал и възможности. 

"Ако си дошъл тук, за да ми помогнеш, си губиш времето. Но ако твоето освобождение е свързано с моето, тогава нека работим заедно." 

Лила Уотсън, активистка на аборигените

Твърде дълго обществото ни грешно е вярвало, че можем да доминираме над природата, животните и другите хора по различни начини. Резултатите от това неравенство в момента се проявяват в кризи, свързани с климата, расизма и неравенството. 

Процесът на освобождаване на нашия свят от тези модели на господство трябва да бъде колективен. Той започва с разбирането, че когато един човек потиска другите, потисникът също страда. Тези две преживявания на потиснат и потисник са фундаментално взаимосвързани. Чрез колективното освобождение можем и ще преобразим и двете.

Ако не обърнем внимание на това как обществото ни е формирало, идеите ни за нови начини на действие вероятно ще доведат до затвърждаване на същите стари проблеми. 

Структурите на правителствата и другите институции са формирани от силите на миналото, което означава, че те повтарят и затвърждават съществуващите неравенства. Нашата роля е постоянно да поставяме под въпрос и да държим отговорни управляващите, ако искаме да променим света и да изградим по-позитивно бъдеще. 

Добрата новина е, че чрез размисъл и работа върху себе си можем да намерим здравословни начини да бъдем и да се отнасяме един към друг, към самите себе си и към света около нас - като същевременно правим промени, за да изградим по-добро общество. 

Наша отговорност е да създадем алтернативна система, която да се грижи за хората и природата и да гарантира хармония на Земята за нас и за всички бъдещи поколения. Но това е нещо повече от отговорност. Това е вълнуваща възможност. 

Няколко въпроса, които да обмислите:
  1. Как бихте описали силите, които са формирали икономическата система и културата, в която сте израснали? Означават ли те, че някои процъфтяват, а други страдат?
  2. Какво празнува вашето общество и какви са неговите ценности? Как това се проявява във вашата култура - например във филмите и музиката?
  3. Спомняте ли си за момент, в който сте се чувствали не на място в семейството, общността или училището си? Свързано ли е това с нещо в културата на вашата страна, което бихте искали да промените?
  4. Как изглеждат здравословните ценности за вас? По какво се различават те от ценностите на обществото като цяло?

Открийте повече

Ето няколко полезни връзки