Глава 1

Теории на промяната: Правителствена политика срещу по-широка промяна

Има два основни пътя за постигане на промяна и на вашата визия за по-добър свят. Първият е чрез правителствената политика, на която може да се повлияе чрез застъпничество и представителство. Вторият е чрез по-широка културна промяна. И двата използват различни теории за промяна, за да трансформират обществото. 

Промяна на правителствената политика 

Кампанията за промяна на правителствената политика е начин на планиране и изпълнение на дейности, които могат да доведат до промени в законите, институциите и управлението на местно, национално или европейско равнище. Тази теория на промяната работи с механизмите на държавните или политическите институции - включително с политиците и държавните служители - за постигане на положителни промени за обществото. Тя е известна като вътрешен подход към промяната.

Т.е.: чрез постоянни колективни действия, женските движения в Европа работят с държавата и политическите институции, за да постигнат правото си на глас. Въпреки че в Европа все още има жени, които не се ползват от това право, включително жени мигранти и жени без документи, като цяло това е политика, която е постигната от женските движения чрез вътрешен подход. 

Застъпничество 

Отделните граждани и организираното гражданско общество могат да изразяват своите нужди и предпочитания пред създателите на политики. Като предоставяме на правителствата информация за нашето положение и като предлагаме политики, които могат да решат техните проблеми, ние можем да влияем върху решенията.

Представителство 

Много е важно да се гарантира, че малцинствата и групите в неравностойно положение са представени в институционалните органи за вземане на решения. Гласовете на малцинствата могат да говорят от името на тяхното население и да гарантират, че въпросите, които засягат тази група, се чуват и вземат на сериозно. За младите хора е много важно представителството в законодателните органи (напр. по-млади членове на парламентите) или механизмите за съвместно вземане на решения (напр. консултативния съвет по въпросите на младежта към Съвета на Европа, където група от млади хора участва във вземането на решения в областта на младежката политика).

Промяна на културата  

Светът е сложен механизъм. Той се управлява от държавата и политическите институции. Но също така се захранва от хората, които правят своя избор извън тези официални структури. 

Действията за промяна на културно ниво включват изграждане на силата на хората да повишат стандартите за това, което вярваме, че е възможно - не чрез формални структури като закона, а чрез нашия личен избор и промените, които можем да направим в колективното си съзнание. Това обикновено е известно като аутсайдерски подход.

Т.е. ако разгледаме отново историята на женските движения, ще установим, че преди гласуването да се превърне в право, регламентирано от правителствата, женските движения са популяризирали идеята и визията за равноправно общество, в което всеки може да участва в управлението на страната си, пряко или чрез свободно избрани представители. Правото на жените да гласуват е не само законодателно уредено, но и се възприема като морално задължение от повечето хора в обществото. 

Най-често постигането на нашите виждания за преобразено общество е свързано с комбинация от вътрешни и външни подходи. Ако не разполагате с голяма власт, за да постигнете промяна, когато започнете кампанията си, първо трябва да изградите своята власт. Това е етапът, в който предприемате външен подход, за да спечелите сърца и умове за своята кауза и да промените дискусията по въпроса, за който се борите. 

Когато разполагате с достатъчно власт, можете да използвате вътрешен подход, за да повлияете на правителствената политика, знаейки, че сте изградили достатъчно колективна власт, за да държите сметка на вземащите решения и да гарантирате, че законодателството ще има ефекта, който желаете. С течение на времето движенията редуват тези подходи, за да постигнат напредък. 

Някои въпроси за размисъл:
  • Помислете за промените, които са се случили в миналото по вашия въпрос. Каква е била ролята на вътрешните и външните подходи за осъществяването на тези промени? Може да се наложи да направите някои проучвания!
  • Какъв подход смятате, че е необходим сега, за да се постигне напредък по вашия въпрос?
Открийте повече

Ето няколко полезни връзки