Глава 3

Разработване на теория на промяната

3,5 мин. четене
1 дейност

Теорията на промяната обяснява как според нас се случва промяната. Тя може да покаже някои от предположенията, които правим за това какво създава социалната промяна. В този раздел ще очертаем някои от основните теории на промяната, така че да можете да ги използвате, за да оформите стратегията си.

Изисквайте промяната, която искаме да видим! 

Според тази теория на промяната властта се намира в правителствата, в ръцете на лицата, вземащи решения на местно, национално и международно равнище, както и в ръцете на ръководителите на големи организации - т.е. на тези, които имат "власт над" другите. 

За да постигнете целите на кампанията си в рамките на тази теория на промяната, трябва да изисквате от властимащите да предприемат действия за промяна, която искате да видите.

Можете да постигнете това, като насочите усилията си в кампанията към притежателите на власт и ги помолите да направят това, което смятате за правилно. 

Тактиките в рамките на тази теория на промяната включват:

 • Гласуване
 • Насърчаване на другите да гласуват за конкретни политици, които подкрепят вашите цели.
 • Отнемане на ресурси чрез бойкот и деинвестиране 
 • Лобиране
 • Петиции
 • Писане и представяне на политически документи или изявления
 • Участие в други форми на демократично участие, като например иницииране на референдум или гражданска инициатива. 

Създаване на необходимата ни сила за създаване на промяна 

Според тази теория за промяна властта се намира във взаимоотношенията между хора като нас. Това означава, че можем да имаме "власт" един с друг. 

За да постигнете промяна в рамките на това разбиране, трябва да изградите връзки в рамките на нашите общности и между тях, като бавно изграждате собствената си сила, за да създадете промените, които искаме да видим. 

Този подход включва насърчаване на хората да вземат колективни решения за това, от което се нуждаят, като създават организации и групи, които да доведат до промяна. Това може да включва създаване на солидарна мрежа за взаимопомощ и подкрепа, създаване на обществена градина или изграждане на нова институция. 

Променете себе си, за да промените света 

Тази теория на промяната разбира властта като намираща се в нас самите - нашата собствена "вътрешна сила". Ако успеем да преобразим себе си, своето съзнание, нагласи и действия, тогава естествено ще настъпи по-широка промяна. Това е особено вярно, ако достатъчно хора също се ангажират с тази вътрешна промяна.  

Добре е да започнем с преодоляване на предразсъдъците, които имаме. След като разберете как собствените ви действия, убеждения или предразсъдъци могат да повлияят негативно на другите, можете да започнете да променяте действията си и да постигнете промяната, която искате да видите. 

Тактиките включват: 

 • Променете потребителските си навици, за да бъдат по-устойчиви, например като се откажете от летенето.
 • Осъзнайте по-добре как взаимодействате с другите, за да не възпроизвеждате расизма и сексизма.
Въпроси за размисъл:
 • Кои от тези теории за промяна ви допадат най-много?
 • Можете ли да видите как елементи от трите вида са свързани с вашия проблем?

Открийте повече

Ето няколко полезни връзки