Κεφάλαιο 3

Επεξεργασία της θεωρίας της αλλαγής

3,5 λεπτά ανάγνωσης
1 δραστηριότητα

Μια θεωρία για την αλλαγής εξηγεί πώς πιστεύουμε ότι συμβαίνει η αλλαγή. Μπορεί να εμφανίσει μερικές από τις υποθέσεις που κάνουμε σχετικά με το τι δημιουργεί την κοινωνική αλλαγή. Σε αυτήν την ενότητα, θα περιγράψουμε μερικές από τις κύριες θεωρίες για την αλλαγή, ώστε να τις χρησιμοποιήσετε για να διαμορφώσετε τη στρατηγική σας.

Ζητήστε την αλλαγή που θέλουμε να δούμε! 

Αυτή η θεωρία της αλλαγής κατανοεί τη δύναμη να βρίσκεται στις κυβερνήσεις, στα χέρια των φορέων λήψης αποφάσεων σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και στα χέρια των διευθυντών μεγάλων οργανισμών - δηλαδή εκείνων που ασκούν «εξουσία» πάνω σε άλλους. 

Για να επιτύχετε τους στόχους της εκστρατείας σας σε αυτή τη θεωρία αλλαγής, πρέπει να απαιτήσετε από αυτούς που κατέχουν την εξουσία να αναλάβουν δράση για να κάνουν την αλλαγή που θέλετε να δείτε.

Μπορείτε να το επιτύχετε κατευθύνοντας τις προσπάθειες εκστρατείας σας προς τους κατόχους εξουσίας, ζητώντας τους να κάνουν αυτό που πιστεύετε ότι είναι σωστό. 

Οι τακτικές αυτής της θεωρίας αλλαγής περιλαμβάνουν:

  • Ψηφοφορία
  • Ενθαρρύνετε τους άλλους να ψηφίσουν συγκεκριμένους πολιτικούς που υποστηρίζουν τους στόχους σας
  • Παρακράτηση πόρων μέσω μποϊκοτάζ και αποεπένδυσης 
  • Άσκηση πολιτικής πίεσης
  • Συλλογή υπογραφών
  • Σύνταξη και παρουσίαση εγγράφων ή δηλώσεων πολιτικής
  • Η ενασχόληση με άλλες μορφές δημοκρατικής συμμετοχής, όπως η έναρξη δημοψηφίσματος ή οι πρωτοβουλίες πολιτών 

Δημιουργήστε τη δύναμη που χρειαζόμαστε για να επιφέρουμε αλλαγές 

Αυτή η θεωρία της αλλαγής κατανοεί τη δύναμη να βρίσκεται στις σχέσεις μεταξύ ανθρώπων σαν εμάς. Σημαίνει ότι μπορούμε να έχουμε «δύναμη» μεταξύ μας. 

Για να κάνετε αλλαγές με αυτήν την κατανόηση, πρέπει να δημιουργήσετε συνδέσεις εντός και μεταξύ των κοινοτήτων μας, χτίζοντας αργά τη δική μας δύναμη για να δημιουργήσουμε τις αλλαγές που θέλουμε να δούμε. 

Αυτή η προσέγγιση περιλαμβάνει την ενθάρρυνση των ατόμων να λαμβάνουν συλλογικές αποφάσεις για αυτό που χρειάζονται, τη δημιουργία οργανώσεων και ομάδων που δημιουργούν την αλλαγή. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός δικτύου αλληλεγγύης αμοιβαίας βοήθειας και υποστήριξης, τη δημιουργία ενός κοινοτικού κήπου ή την οικοδόμηση ενός νέου ιδρύματος. 

Αλλάζουμε τους εαυτούς μας για να αλλάξουμε τον κόσμο 

Αυτή η θεωρία της αλλαγής κατανοεί τη δύναμη που βρίσκεται μέσα στον εαυτό μας - τη δική μας «δύναμη εντός». Εάν μπορούμε να μεταμορφώσουμε τον εαυτό μας, τη συνείδησή μας, τις στάσεις και τις ενέργειές μας, τότε φυσικά θα συμβεί μια ευρύτερη αλλαγή. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα εάν αρκετοί άνθρωποι δεσμευτούν επίσης σε αυτήν την εσωτερική αλλαγή.  

Ένα καλό σημείο εκκίνησης είναι να αντιμετωπίσουμε τις προκαταλήψεις που έχουμε. Μόλις καταλάβετε πώς οι δικές σας ενέργειες, πεποιθήσεις ή προκαταλήψεις μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τους άλλους, μπορείτε να αρχίσετε να μεταμορφώνετε τις ενέργειές σας και να φέρετε την αλλαγή που θέλετε να δείτε. 

Η τακτική περιλαμβάνει: 

  • Αλλάξτε τις καταναλωτικές σας συνήθειες για να είναι πιο βιώσιμες, π.χ. να εγκαταλείψετε τις αεροπορικές πτήσεις
  • Αποκτήστε μεγαλύτερη επίγνωση του τρόπου με τον οποίο αλληλεπιδράτε με τους άλλους, ώστε να μην επαναλαμβάνετε τον ρατσισμό και τον σεξισμό
Ερωτήσεις για προβληματισμό:
  • Ποια από αυτές τις θεωρίες αλλαγής σας ελκύει περισσότερο;
  • Μπορείτε να δείτε πώς τα στοιχεία και των τριών αυτών σχετίζονται με το πρόβλημά σας;

Ανακαλύψτε περισσότερα

Παραθέτουμε μερικούς χρήσιμους συνδέσμους