Caibidil 3

Teoiric an athraithe a oibriú amach

3.5 nóiméad léitheoireachta
1 gníomhaíocht

Míníonn teoiric an athraithe an dóigh a dtarlaíonn athrú, dar linn. Féadann sé cuid de na toimhdí a dhéanaimid faoi na rudaí a chruthaíonn athrú sóisialta a thaispeáint. Sa chuid seo, tabharfaimid breac-chuntas ar chuid de phríomhtheoiricí an athraithe ionas gur féidir leat iad a úsáid chun cabhrú le do straitéis a mhúnlú.

Éiligh an t-athrú ba mhaith linn a fheiceáil! 

Tuigeann teoiric an athraithe seo go bhfuil an chumhacht ag na rialtais, i lámha cinnteoirí ag an leibhéal áitiúil, náisiúnta agus idirnáisiúnta, agus i lámha bainisteoirí eagraíochtaí móra freisin - ie iad siúd a bhfuil ‘cumhacht acu’ thar dhaoine eile. 

Chun aidhmeanna d’fheachtais a bhaint amach laistigh de theoiric an athraithe seo, ní mór duit a éileamh orthu siúd a bhfuil cumhacht acu beart a dhéanamh leis an athrú a theastaíonn uait a fheiceáil.

Is féidir leat é seo a bhaint amach trí d’iarrachtaí feachtasaíochta a threorú i dtreo sealbhóirí cumhachta, ag iarraidh orthu an rud atá ceart a dhéanamh, dar leat. 

I measc na dtaicticí laistigh de theoiric an athraithe seo tá:

 • Vótáil
 • Daoine eile a spreagadh chun vótáil ar son polaiteoirí ar leith a thacaíonn le d’aidhmeanna
 • Acmhainní a choinneáil siar trí bhaghcatanna agus trí dhí-infheistiú 
 • Stocaireacht
 • Achainíocha
 • Páipéir bheartais nó ráitis a scríobh agus a chur i láthair
 • Dul i dteagmháil le cineálacha eile rannpháirtíochta daonlathaí mar reifreann nó tionscnamh saoránach a thionscnamh 

Tóg an chumhacht a theastaíonn uainn le hathrú a dhéanamh 

Tuigeann teoiric an athraithe seo go bhfuil an chumhacht le fáil i gcaidrimh idir daoine cosúil linne. Ciallaíonn sé gur féidir linn ‘cumhacht lena chéile’ a bheith againn. 

Le hathrú a dhéanamh laistigh den tuiscint seo, ní mór duit naisc a thógáil laistigh agus trasna ár bpobail, ag tógáil ár gcumhachta féin go mall chun na hathruithe a theastaíonn uainn a fheiceáil a chruthú. 

Is éard atá i gceist leis an gcur chuige seo ná daoine a spreagadh chun cinntí a dhéanamh i dteannta a chéile faoi na rudaí a theastaíonn uathu, na heagraíochtaí agus na grúpaí a thagann isteach ann le hathrú a dhéanamh a chruthú. D’fhéadfadh líonra dlúthpháirtíochta cúnaimh agus tacaíochta frithpháirtí a bheith i gceist leis seo, gairdín pobail a chruthú nó institiúid nua a thógáil. 

Athraigh muid féin leis an domhan a athrú 

Tuigeann teoiric an athraithe seo an chumhacht a bheith suite ionainn féin - ár ‘gcumhacht istigh’ féin. Más féidir linn muid féin, ár gconaic, ár ndearcthaí agus ár ngníomhartha a athrú, tarlóidh athrú níos leithne go nádúrtha. Tá sé seo fíor go háirithe má tá go leor daoine tiomanta don athrú inmheánach seo.  

Áit mhaith le tosú is ea aghaidh a thabhairt ar na claontachtaí atá againn. Chomh luath agus a thuigeann tú conas is féidir le do ghníomhartha, creidimh nó claonta féin tionchar diúltach a imirt ar dhaoine eile, is féidir leat tosú ag athrú do ghníomhartha agus an t-athrú a theastaíonn uait a fheiceáil a bheith ann. 

I measc na dtaicticí, tá: 

 • Athraigh do nósanna tomhaltóra le bheith níos inbhuanaithe, m.sh. éirigh as an eitilt
 • Bí níos eolaí ar an gcaoi a n-idirghníomhaíonn tú le daoine eile ionas nach ndéanann tú ciníochas agus gnéasachas a mhacasamhlú
Ceisteanna machnaimh:
 • Cé acu de na teoiricí athraithe seo is mó a thaitníonn leat?
 • An bhfeiceann tú an chaoi a mbaineann gnéithe den trí cinn acu le do cheist?

Fiosraigh níos mó

Seo roinnt naisc úsáideacha