Κεφάλαιο 1

Θεωρίες αλλαγής: Κυβερνητική πολιτική έναντι της ευρύτερης αλλαγής

5 λεπτά ανάγνωσης
1 δραστηριότητα

Υπάρχουν δύο κύριες διαδρομές για να επιτύχετε την αλλαγή και το όραμά σας για έναν καλύτερο κόσμο. Η πρώτη είναι είναι μέσω της κυβερνητικής πολιτικής, η οποία μπορεί να επηρεαστεί μέσω της υπεράσπισης και της εκπροσώπησης. Η δεύτερη είναι μέσω ευρύτερης πολιτιστικής αλλαγής. Και οι δύο χρησιμοποιούν διαφορετικές θεωρίες αλλαγής για να μεταμορφώσουν την κοινωνία. 

Αλλαγή κυβερνητικής πολιτικής 

Η εκστρατεία για την αλλαγή της κυβερνητικής πολιτικής είναι ένας τρόπος σχεδιασμού και υλοποίησης εργασιών που μπορούν να οδηγήσουν σε αλλαγές στους νόμους, τα θεσμικά όργανα και τη διακυβέρνηση σε τοπικό, εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτή η θεωρία της αλλαγής λειτουργεί με τους μηχανισμούς των κρατικών ή πολιτικών θεσμικών οργάνων - συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών και των κυβερνητικών αξιωματούχων - για την επίτευξη θετικών αλλαγών για την κοινωνία. Είναι κοινώς γνωστή ως μια εσωτερική προσέγγιση της αλλαγής.

Δηλαδή: Μέσω της συνεχιζόμενης συλλογικής δράσης, τα γυναικεία κινήματα στην Ευρώπη συνεργάστηκαν με το κράτος και τους πολιτικούς θεσμούς για να επιτύχουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Ενώ υπάρχουν γυναίκες που εξακολουθούν να μην απολαμβάνουν αυτό το δικαίωμα στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστριών και των γυναικών χωρίς έγγραφα, συνολικά αυτή είναι μια πολιτική που επιτεύχθηκε από τα γυναικεία κινήματα μέσω μιας εσωτερικής προσέγγισης. 

Προάσπιση 

Μεμονωμένοι πολίτες και η οργανωμένη κοινωνία των πολιτών μπορούν να εκφράσουν τις ανάγκες και τις προτιμήσεις τους στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Δίνοντας στις κυβερνήσεις πληροφορίες για την κατάστασή μας και προτείνοντας πολιτικές που μπορούν να λύσουν τα προβλήματά τους, μπορούμε να επηρεάσουμε τις αποφάσεις.

Εκπροσώπηση 

Η διασφάλιση ότι οι μειονότητες και οι μειονεκτούσες ομάδες εκπροσωπούνται στα θεσμικά όργανα λήψης αποφάσεων είναι πολύ σημαντική. Οι φωνές των μειονοτήτων μπορούν να μιλήσουν εκ μέρους του πληθυσμού τους και να διασφαλίσουν ότι τα ζητήματα που επηρεάζουν αυτήν την ομάδα ακούγονται και λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Για τους νέους, η εκπροσώπηση σε νομοθετικά όργανα (π.χ. νεότερα μέλη των κοινοβουλίων) ή οι μηχανισμοί συναπόφασης (π.χ. το συμβουλευτικό συμβούλιο για τη νεολαία του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπου μια ομάδα νέων συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων για την πολιτική νεολαίας) είναι πολύ σημαντικοί.

Αλλαγή κουλτούρας 

Ο κόσμος είναι ένας πολύπλοκος μηχανισμός. Κυβερνάται από το κράτος και τους πολιτικούς θεσμούς. Αλλά τροφοδοτείται επίσης από ανθρώπους που κάνουν τις δικές τους επιλογές έξω από αυτές τις επίσημες δομές. 

Η ανάληψη δράσης για αλλαγή σε πολιτιστικό επίπεδο περιλαμβάνει την οικοδόμηση της δύναμης των ανθρώπων να αυξήσουν τα πρότυπα αυτού που πιστεύουμε ότι είναι δυνατό - όχι μέσω επίσημων δομών όπως ο νόμος, αλλά μέσω των προσωπικών μας επιλογών και των αλλαγών που μπορούμε να κάνουμε στη συλλογική μας συνείδηση. Αυτό είναι κοινώς γνωστό ως εξωτερική προσέγγιση.

Δηλαδή: Αν ξανακοιτάξουμε την ιστορία των γυναικείων κινημάτων, θα διαπιστώσουμε ότι πριν η ψήφος γίνει δικαίωμα που νομοθετήθηκε από τις κυβερνήσεις, τα γυναικεία κινήματα έκαναν δημοφιλή την ιδέα και το όραμα μιας ισότιμης κοινωνίας όπου όλοι μπορούν να συμμετέχουν στη διακυβέρνηση της χώρας τους, άμεσα ή μέσω ελεύθερα επιλεγμένων αντιπροσώπων. Το δικαίωμα ψήφου των γυναικών όχι μόνο έχει νομοθετηθεί αλλά, θεωρείται ως ηθική υποχρέωση από τους περισσότερους ανθρώπους στην κοινωνία. 

Τις περισσότερες φορές, η επίτευξη των οραμάτων μας για μια μετασχηματισμένη κοινωνία συνεπάγεται τη χρήση ενός συνδυασμού προσεγγίσεων εσωτερικών και εξωτερικών. Εάν δεν έχετε μεγάλη δύναμη να κάνετε μια αλλαγή όταν ξεκινάτε την καμπάνια σας, πρέπει πρώτα να την δημιουργήσετε. Αυτό είναι το στάδιο όταν υιοθετείτε μια εξωτερική προσέγγιση για να κερδίσετε την υποστήριξη για τον σκοπό σας και να αλλάξετε τον διάλογο σχετικά με το ζήτημα για το οποίο αγωνίζεστε. 

Όταν έχετε αρκετή δύναμη, μπορείτε να ακολουθήσετε την εσωτερική προσέγγιση για να επηρεάσετε την κυβερνητική πολιτική γνωρίζοντας ότι έχετε δημιουργήσει αρκετή συλλογική δύναμη για να είναι οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων υπόλογοι και να διασφαλίζετε ότι η νομοθεσία έχει το αποτέλεσμα που αναζητάτε. Με την πάροδο του χρόνου, οι κινήσεις εναλλάσσονται μεταξύ αυτών των προσεγγίσεων για να σημειώσουν πρόοδο. 

Μερικές ερωτήσεις για προβληματισμό:
  • Σκεφτείτε τις αλλαγές που έχουν συμβεί στο παρελθόν στο θέμα σας. Ποιος ήταν ο ρόλος των εσωτερικών και εξωτερικών προσεγγίσεων στην πραγματοποίηση αυτών των αλλαγών; Ίσως χρειαστεί να κάνετε κάποια έρευνα!
  • Ποια προσέγγιση πιστεύετε ότι χρειάζεται τώρα για να σημειώσετε πρόοδο στο θέμα σας;
Ανακαλύψτε περισσότερα

Παραθέτουμε μερικούς χρήσιμους συνδέσμους