Глава 1

Как работи местното управление?

3 мин. четене
1 дейност

Местните са намират под националното правителство и поемат делегирана отговорност за региона, в който живеете..

Както и при националните правителства, всяка страна в Европа има малко по-различна система. Но всички те имат демократично избрани местни представители, а някои дори имат регионално ниво на управление над него. 

Вашето местно правителство може да има и пряко избрани кметове, които се избират от местните граждани, както и местни лидери, избрани от политическата партия, към която принадлежат.

Както и на национално ниво, вашият местен район ще има представители, за които можете да гласувате на всеки няколко години. Вашият местен съвет или община може да се контролира от партия, различна от тази в националното правителство, или от коалиция от партии.

Във всяка страна има малко по-различно определение за това за какво отговарят местните власти. Повечето от тях се грижат за дейности като градоустройствено планиране, социални грижи, социални услуги и образование. 

Разбирането на дейността на местната власт може да ви помогне в провеждането на кампании. Например, ако искате да протестирате срещу ново строителство в местна красива местност, ще трябва да се обърнете към местното правителство, като пишете до избраните от вас местни представители и до хората, отговарящи за местното планиране, а не към националното правителство - поне на първо време.  

Ако споделят вашите интереси и опасения по конкретен въпрос, местните ви представители могат да бъдат чудесни съюзници и в борбата с националното правителство.

Голяма част от това, което е вярно за националното правителство, е вярно и за местното ниво. Представителите могат да участват в комисии или да отговарят за определени отдели, като например жилищния или полицейския. 

Все пак не забравяйте, че местните власти не могат да създават закони и поради това са по-малко влиятелни от националните правителства. Те често са зависими от националните правителства, когато става въпрос за политики и финансиране. Въпреки че могат да вземат някои от своите решения, тази свобода има граници. 

Въпроси за по-нататъшни проучвания и размисъл
  • Какви нива на местно самоуправление съществуват във вашата страна? 
  • Коя е местната власт, която отговаря за мястото, където живеете?
  • Кой представлява вашия район в местната власт? С колко е спечелил? Какво мислите за тяхната политика?
  • Кога са следващите местни избори? Кой бихте искали да спечели?
Открийте повече

Ето няколко полезни връзки