Caibidil 3

Raon tacaíochta

4 nóiméad léitheoireachta
1 gníomhaíocht

Trí raon tacaíochta a chruthú, is féidir leat a oibriú amach cé a thacaíonn le do chúis ionas gur féidir leat teagmháil a dhéanamh leo agus comhghuaillíocht a thógáil a bheidh meáite ar do cheist a athrú. 

Rud ríthábhachtach, is féidir leis cabhrú leat tuiscint a fháil ar cé hiad do chéilí comhraic. 

Is féidir le tuiscint a fháil ar do thacaíocht agus ar bhagairtí cabhrú leat cinneadh a dhéanamh cá háit le d’iarrachtaí feachtasaíochta a dhíriú. Féadfaidh tú tosú ar thacaíocht a fháil ó dhaoine a d’fhéadfadh a bheith neodrach roimhe seo - iad a thógáil ó bheith i do thacadóir éighníomhach chuig tacadóir gníomhach. 

Cuimhnigh, ní dócha go n-iompóidh tú lucht freasúra láidir do chúis ina lucht tacaíochta gníomhacha ar son athraithe. Mar sin, dírigh d’iarrachtaí orthu siúd atá neodrach nó tacúil cheana féin. Da mhó a thabharfaidh tú lucht tacaíochta éighníomhach ar thuras chun bheith i do lucht tacaíochta gníomhacha, is mó a aistreoidh tacaíocht an phobail leat. Má mhéadaíonn sé mór go leor, tosóidh do chéilí comhraic ag bogadh i dtreo tacaíochta freisin, gan do chuid ama agus fuinnimh a chaitheamh ag díriú orthu. 

  • ​Eagraithe ar son na cúise:​​ na grúpaí agus na heagraíochtaí atá ag eagrú go gníomhach ar son do chúis nó do cheist. 

Sampla: I measc na n-eagraithe athraithe aeráide atá ann cheana tá Fridays for Future/ School strikers, Friends of the Earth nó gluaiseachtaí pobalbhunaithe sa Domhan Theas. Go hidéalach, oibríonn eagraithe chun daoine eile a bhogadh i dtreo níos mó rannpháirtíochta san fheachtas ar do cheist. 

  • ​Lucht tacaíochta gníomhach:​​ grúpaí daoine atá gníomhach ar an gceist cheana féin, ach nach bhfuil ag eagrú / ag treorú na hoibre go díreach. 

Sampla: daoine a thagann amach ar mháirseálacha, a scríobhann litreacha chuig rialtais áitiúla agus náisiúnta, agus a sheasann i ndlúthpháirtíocht trí chistí a bhronnadh, feasacht a mhúscailt agus gníomhú nuair is féidir leo. 

Tá an cumas ag na tacadóirí gníomhacha seo a bheith ina n-eagraithe féin. Conas a d’fhéadfá cuireadh a thabhairt do thacadóir gníomhach ról ceannaireachta a ghlacadh?  

  • ​Lucht tacaíochta éighníomhach:​​ grúpaí daoine atá do shaincheist gar dóibh ach nach bhfuil gníomhach faoi láthair.

Sampla: duine atá buartha faoi athrú aeráide agus a mheasann go gcaithfear rud éigin a dhéanamh, ach nach bhfuil ag gníomhú faoi féin faoi láthair.  

Tá an cumas ag na tacadóirí éighníomhach seo a bheith gníomhach. Conas a d’fhéadfá cuireadh a thabhairt do thacadóir éighníomhach beart de chineál éigin a dhéanamh, cibé chomh beag é? 

  • Daoine​ Neodracha:​​ daoine nach smaoiníonn mórán ar do cheist nó nach dtógann seasamh air.​

Conas a d’fhéadfá a chur ina luí ar na daoine seo tacú le do chúis? B’fhéidir trí fheasacht a mhúscailt / a thaispeáint conas a bhaineann an cheist lena saol?

  • ​Freasúra éighníomhach:​​ daoine nach dtacaíonn le do chúis - cuireann siad i gcoinne d’aidhm, ach níl siad gníomhach ina bhfreasúra.

Sampla: chuirfeadh daoine a cheapann gníomhú ar athrú aeráide iallach orthu a stíl mhaireachtála a athrú  

  • ​Freasúra gníomhach​​: daoine a ghníomhaíonn i gcoinne do chúis. 

Sampla: vótálaithe do pháirtí polaitíochta nach ndéanfadh beart ar athrú aeráide nó a leanfadh ag tacú le breoslaí iontaise.

  • ​Eagraithe i gcoinne na cúise:​​ grúpaí agus eagraíochtaí a stiúrann an freasúra go gníomhach i gcoinne do chúis 

Sampla: I measc na n-eagraithe i gcoinne beart a dhéanamh ar an ngéarchéim aeráide tá comhlachtaí breosla iontaise, oibrithe atá fostaithe i dtionscail atá dian ar charbón, rialtais réigiúnacha agus áitiúla i gceantair atá ag brath ar eastóscadh breosla iontaise.

Anois is féidir leat do raon tacaíochta féin a chruthú ar bhonn an ghraif thuas.

Fiosraigh níos mó

Seo roinnt naisc úsáideacha