Caibidil 3

Anailís straitéiseach a dhéanamh ar d’fheachtas

3 nóiméad léitheoireachta
1 gníomhaíocht

Tá an tsaincheist ar mhaith leat dul i mbun feachtais uirthi agus cad ba mhaith leat a bhaint amach aitheanta agat. Tar éis é sin a dhéanamh, tá sé in am SWOT anailís a dhéanamh. 

Is éard is​​SWOT ​​ anailís ann na taictic is féidir leat a úsáid chun d’fheachtas a mheas trí bhreathnú ar do:

Sláidreachtaí

Wlaigí 

Odeiseanna

Tbagairtí 

Do Láidreachtaí a Mheas

Láidreachtaí is féidir leat a mheas lena n-áirítear: cad iad na heispéiris agus na scileanna a thugann na daoine i do ghrúpa don fheachtas? Má tá tú ag obair i gcomhpháirtíocht le grúpaí eile, cad iad na scileanna agus na speisialtachtaí atá na heagraíochtaí sin ag tabhairt chuig d’fheachtas? Cad iad na cumhachtaí atá agat cheana féin? Cén t-eolas? Cad atá bainte amach agat cheana féin ar féidir tógáil air anois?

Do Laigí a Mheas 

Tá sé chomh tábhachtach céanna tuiscint a fháil ar do chuid buanna agus aon phointí laga a thuiscint. An bhfuil laigí ar bith i do chultúr grúpa? An gá duit aon choimhlintí a réiteach? Cad é nach bhfuil ar eolas agat agus a chaithfidh tú a fhiosrú? Cad atá in easnamh ó d’fhoireann? Nó do straitéis? An bhfuil do sprioc rómhór - nó róchúng?

Do Dheiseanna a Mheas 

Nuair a bheidh anailís déanta agat ar a bhfuil ar siúl go hinmheánach, is féidir leat bogadh ar aghaidh ansin chun an comhthéacs seachtrach a iniúchadh. Leis seo a dhéanamh, déan machnamh ar na ​​Deiseanna​​ ar fáil duit. Smaoinigh ar na gluaiseachtaí sóisialta atá gníomhach ar do cheist. Cad iad na deiseanna atá agat le comhoibriú, nó an spás polaitiúil a oscailt, chun daoine eile a aontaíonn le do theachtaireacht a aimsiú?

Do Bhagairtí a Mheas

Cé hiad do chéilí comhraic? Cad é an timpeallacht pholaitiúil i leith do cheist - an bhfuil sé naimhdeach? Cá bhfuil an teannas agus na coimhlintí? 

Le cuidiú leat tosú, is féidir leat an léaráid thíos a tharraingt ar phíosa páipéir nó smeach-chairt, (nó i google doc má tá tú ag teacht le chéile ar líne) agus na ceisteanna seo a leanas a fhreagairt:

 1. Cad iad buanna agus laigí do ghrúpa?
 2. Cad iad na deiseanna agus na bagairtí atá ann d’obair athraithe sóisialta?
 3. Cad a thógfadh sé le cur leis na buanna agus na deiseanna atá agat mar ghrúpa nó mar chomhpháirtíocht go hinmheánach agus go seachtrach? 
 4. Conas is féidir leat na laigí agus na bagairtí a d’aithin tú san anailís seo a neodrú nó a mhaolú?


Inmheánach
Láidreachtaí Laigí
 • Tóg
 • Cuir feabhas air
 • Bheith ar an airdeall faoi
 • Réitigh
 • Laghdaigh
Seachtrach
Deiseanna Bagairtí
 • Tóg air
 • Leathnaigh
 • Seachain
 • Stop A Chur Le
Fiosraigh níos mó

Seo roinnt naisc úsáideacha