Caibidil 3

Céim aistir straitéise

4 nóiméad léitheoireachta
1 gníomhaíocht

Tá go leor bealaí ann le straitéis a thógáil d’fheachtas. 

Modh maith amháin is féidir leat a úsáid ná “céim aistir”. 

Ní nach ionadh, is éard atá i gceist leis an straitéis- céim aistir ná go nglacfaidh tú céimeanna i dtreo athraithe. 

  1. Tosaigh trí smaoineamh ar do sprioc - cad ba mhaith leat a bhaint amach nó a athrú. Cuir aithne mhaith ar do shaincheist trí thaighde a dhéanamh ar cé eile atá ag obair uirthi, cé atá ag plé léi, agus ar na tionscnaimh eile atá ag tarlú timpeall ort.  
  2. Anois, ag tosú ar do sprioc, oibrigh siar. Cad is gá a tharlóidh sula sroicheann tú an sprioc? Cad iad na céimeanna deireanacha a chaithfidh tú a ghlacadh leis a bhaint amach? Is féidir leat na beartáin i gCaibidil a Ceathair a úsáid chun iarracht a dhéanamh na huirlisí is éifeachtaí a úsáid chun do sprioc a bhaint amach.
  3. Anois, fiafraigh díot féin, cad is gá a tharlóidh díreach roimhe sin? Agus coinnigh ort ag dul ar ais go dtí go sroichfidh tú do phointe tosaigh.

Is féidir leat an modh seo a úsáid le do threo a bhreacadh ón áit a bhfuil tú go dtí an áit ar mhaith leat a bheith. Ansin, agus tú ag dul ar do thuras, is féidir leat é a úsáid lena sheiceáil go bhfuil tú ar an mbóthar ceart. 

Is bealach iontach é céim aistir le smaoineamh ar na rudaí a shíleann tú a chaithfidh a tharlú, agus an tord a mheas chomh maith. Ligeann na céimeanna duit freisin machnamh a dhéanamh ar cibé an bhfuil an bealach atá á leanúint agat á bhogadh i dtreo do sprice thú. Má tá tú ag dul as an gcúrsa, is féidir leat do theicníc céim aistir a úsáid leis na rudaí a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil uait a athrú le cabhrú leat tú a thabhairt ann. 

Mura mbraitheann sé seo fíor, seo sampla maith - feachtas chun iarraidh ar an rialtas dramhaíl bia a áireamh ina n-athchúrsáil. 

I measc na gcéimeanna a d’fhéadfá a thógáil ón bpointe tosaigh seo le do sprioc a bhaint amach tá: 

  • Do sprioc a aithint - cé atá in ann an rud a theastaíonn uait a athrú. Mar shampla, an polaiteoir náisiúnta nó roinn rialtais áitiúil é?
  • Stocaireacht a dhéanamh ar an ionadaí / coiste tofa a dhéanann an cinneadh
  • Feasacht an phobail ar an gceist a ardú trí fheachtais sna meáin agus faisnéis iontaofa a roinnt ar do chúis.
  • Feachtas a eagrú chun leibhéal na tacaíochta áitiúla do do cheist a léiriú le do sprioc, cosúil le hachainí nó feachtas litreach  
  • Ag eagrú agóide

Sin iad do chéimeanna. Ach an bhfuil siad san ord ceart? 

Cén chéim a thógfá ar dtús? Cén fáth a roghnófá an t-ord sin? Cad a tharlóidh má dhéanann tú triail ar thaictic amháin roimh cheann eile - agus cad a tharlóidh má athraíonn tú an t-ord sin? 

Bain triail as agus féach an dtarlaíonn na torthaí mar a bhí súil agat go dtarlódh siad. Má tharlaíonn – is maith sin! Lean ar aghaidh. Mura bhfuil, téigh ar ais chuig do chéim aistir agus déan an t-ord a athphlota. 

Chomh luath agus a thosaíonn tú ag gníomhú, tosóidh tú ag tabhairt faoi deara go tapa cad atá ag obair agus cad nach bhfuil, agus déan do phlean feachtais a oiriúnú de réir mar a théann tú ar aghaidh. 

Is dóigh go mbeidh níos mó ná bealach amháin ann le do sprioc a bhaint amach, mar sin bain úsáid as an uirlis seo mar dhoiciméad beo a d’fhéadfadh a bheith agat chun cabhrú leat machnamh a dhéanamh ar na céimeanna atá ag obair, cad a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil a athrú agus na bealaí eile is féidir leat a ghníomhú leis an domhan a athrú.

Fiosraigh níos mó

Seo roinnt naisc úsáideacha