Caibidil 1

An domhan atáimid ag troid ar a shon

Fáilte chuig do chuireadh le bheith ag brionglóideach. Do chuireadh chuig domhan níos fearr, níos cothroime agus níos córa a shamhlú. Do chuireadh chun gnímh agus tús a chur leis an tsochaí a athrú. 

Seo do chuireadh chun d’fhís dár dtodhchaí a thabhairt i gcrích. 

Is cuma cá bhfuil tú i do chónaí san Eoraip – déantar éagóir orainn ar fad agus feiceann muid é. Ach tá seans againn uile freisin freagairt a thabhairt air agus an tsochaí a athrú chun feabhais. 

D’fhéadfadh an freagra sin a bheith ag seoladh feachtais do thithíocht pobail áitiúil chun dul i ngleic leis an éagothroime i do bhaile nó i do chathair. D’fhéadfadh sé gur feachtas é ar mhaithe le sláinte dhomhanda níos fearr, nó ar dheiseanna oideachais do dhaoine óga ar fud an domhain. 

Cibé rud a dhéanann tú le troid ar son sochaí níos cothroime, seo do dheis le todhchaí a chruthú ina mairimid uile le dínit agus le comhionannas. 

Is é an dea-scéal, nílimid ag tosú ón tús nuair a thosóimid ag feachtasaíocht ar son domhan níos cothroime. Tá cónaí orainn i ndomhan álainn atá lán de scéalta agus de stair an athraithe, an claochlú agus físeanna de shochaí inar féidir linn go léir a bheith rathúil. Táimid ag tógáil ar stair shaibhir de streachailt agus frithsheasmhachta - stair ar féidir linn foghlaim uaidh. 

Cuimsíonn ár ndomhan scéalta na ndaoine atá i gcumhacht a bhain úsáid as a gcumas agus a bpribhléid le cos ar bolg a dhéanamh. 

Is féidir linn foghlaim ón dá shraith staire agus muid le chéile i mbun feachtais ar son athraithe agus todhchaí a chruthú inar féidir le gach duine bláthú - beag beann ar a gcúlra, gcine, reiligiún, n-inscne, n-aicme nó míchumas. 

Mar sin, glac leis an gcuireadh seo. Déanfaimid iniúchadh le chéile ar an méid is féidir leat a dhéanamh leis an tsochaí a athrú, foghlaim cá bhfuil cumhacht anois agus conas í a thuiscint, agus tuigfimid an comhthéacs níos leithne lena fhiosrú conas a tharlaíonn athrú agus le todhchaí níos córa agus níos cothroime a chruthú do chách. 

Fiosraigh níos mó

Seo roinnt naisc úsáideacha