Caibidil 3

Straitéis feachtais

2 nóiméad léitheoireachta

D’fhonn athrú a dhéanamh ar domhan, ní mór duit smaoineamh ar dtús ar na rudaí a theastaíonn uait a athrú. Nuair a bheidh sin déanta agat, ní mór duit do straitéis a phleanáil leis an athrú sin a bhaint amach.

Leis seo a dhéanamh, féadfaidh sé cabhrú le d’fheachtas a bhriseadh síos i sraith céimeanna a ghlacfaidh tú le do sprioc a bhaint amach. Céim a haon a d’fhéadfadh a bheith ann agóid a dhéanamh. B’fhéidir gurb é céim a dó clúdach na meán a fháil agus ansin céim a trí le stocaireacht a dhéanamh ar d’ionadaithe daonlathacha. 

Ní dócha go ndéanfaidh tú do sprioc a bhaint amach gan ach ceann amháin de na rudaí sin a dhéanamh. Ach is féidir le gach céim a bheith ina uirlis chumhachtach nuair a úsáidtear go straitéiseach í mar chuid de phlean níos mó. 

Le tús a chur leis, féach ar an timthriall straitéise thíos:

  1. Aimsigh d’fhís
  1. Mapáil do chumhacht agus do chomhthéacs
  1. Teoiric an athraithe
  1. Socraigh do straitéis
  1. Gníomhaigh!
  • Reáchtáil d’fheachtas
  1. Déan machnamh agus meastóireacht
  • Conas a mhothaigh sé leis na bearta a rinne tú a dhéanamh?
  • Cad a insíonn aon sonraí duit faoin éifeacht a bhí agat?

Soláthraíonn an chaibidil seo tacaíocht agus comhairle maidir le conas is féidir leat roinnt uirlisí straitéiseacha lárnacha a úsáid le d’fheachtas a fhorbairt. Gheobhaidh tú amach conas ceist a roghnú agus do chuspóir a leagan amach, láidreachtaí agus laigí do ghrúpa a thuiscint, níos mó tacaíochta a neartú do do chúis, teoiric d’athraithe a oibriú amach - agus ansin na céimeanna seo go léir a tharraingt le chéile i straitéis. 

Fiosraigh níos mó

Seo roinnt naisc úsáideacha