Caibidil 2

Ag insint ár gcuid scéalta

3 nóiméad léitheoireachta
Eagrú Beartaíochta

Cén fáth ar shocraigh tú dul i mbun feachtais ar an gceist seo? Cad iad na dúshláin atá romhat a thug tú a fhad leis an bhfeachtas seo? Cad a spreag, a chuir trína chéile, a ghríosaigh nó a ndearna tú tógtha?

Bealach cumhachtach chun daoine eile a spreagadh le bheith páirteach i d’fheachtas is ea do scéal féin a insint faoin gcúis a bhfuil an cheist gar duit agus an fáth a bhfuil tú chomh diongbháilte d’fhís a bhaint amach do shaol níos fearr. 

Tá scéal láidir le hinsint ag gach duine againn a fhéadfaimid a nascadh le daoine eile agus cabhrú leo iad a bhogadh chun gnímh linn.

Insímid scéalta dá chéile gach lá. Is é an chaoi a ndéanaimid cumarsáid agus an dóigh a ndéanann muid ciall den domhan. Mar sin, ná bíodh imní ort má cheapann tú nach bhfuil a fhios agat conas do scéal a insint – tá a fhios agat! 

Agus an struchtúr seo á leanúint agat, is féidir leat triail a bhaint as do scéal féin a chruthú: 

  • Dúshlán:: Cad iad na dúshláin atá romhat a chuir imní ort faoi na saincheisteanna ar mhaith leat oibriú orthu anois? Cad a ndearna dúshlánach é? Cén fáth go raibh sé ina dúshlán agat? 
  • ​Rogha​​: Cad iad na roghanna a rinne tú nuair a thug tú aghaidh ar an dúshlán sin? Cén fáth a ndearna tú rogha faoi leith? Ar thóg sé misneach? Ar thug sé dóchas duit? Conas a mhothaigh tú nuair a rinne tú an rogha sin?
  • ​Toradh​​: Cad a tharla nuair a rinne tú do rogha? Cad a mhúin sé seo duit? Cad is féidir leis a mhúineadh do d’éisteoirí? Cad a d’fhéadfadh smaoineamh agus mothú daoine eile a chur ar do scéal? 

Tá an oiread sin scéalta againn go léir is féidir linn a insint. Ach ná roghnaigh ceann go randamach. Inis an scéal a labhraíonn ar do cheist agus a thaispeánann do dhaoine eile cén fáth a bhfuil sí gar duit - agus cén fáth ar chóir dóibh aird a bheith air chomh maith. 

Agus tú ag insint do scéil tá sé tábhachtach smaoineamh ar cé leis a bhfuil tú ag labhairt. Tar éis an tsaoil, tá tú ag insint an scéil seo le daoine eile a spreagadh le teacht ar bord le d’fheachtas. Déan do mhachnamh ar na ceisteanna seo a leanas:

  • Cad ba mhaith liom go gceapfadh m’éisteoir tar éis mo scéal a chloisteáil?
  • Conas a theastaíonn uaim go n-aireodh m’éisteoir? Brónach? Spreagtha? Feargach? Áthasach? Tiomanta?

Mura bhfuil scéal pearsanta le hinsint agat fós, ná bíodh imní ort. Smaoinigh ar fheachtasóir eile a bhfuil meas agat air agus inis a scéal chun daoine eile a spreagadh le bheith leat. Is féidir leat cuid de na scéalta sin a fháil ar ár mblag.

Fiosraigh níos mó

Seo roinnt naisc úsáideacha