Κεφάλαιο 2

Αφήγηση των ιστοριών μας

3 λεπτά ανάγνωση

Γιατί αποφασίσατε να κάνετε εκστρατεία για αυτό το θέμα; Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίσατε που σας οδήγησαν σε αυτήν την εκστρατεία; Τι σας ενέπνευσε, στενοχώρησε, εξόργισε ή ενθουσίασε;

Η αφήγηση της δικής σας ιστορίας για το γιατί νοιάζεστε και γιατί είστε τόσο αποφασισμένοι να επιτύχετε το όραμά σας για έναν καλύτερο κόσμο είναι ένας ισχυρός τρόπος να εμπνεύσετε τους άλλους να συμμετάσχουν στην εκστρατεία σας. 

Ο καθένας από εμάς έχει να πει μια συναρπαστική ιστορία που μπορεί να μας συνδέσει με τους άλλους και να τους ωθήσει να αναλάβουν δράση μαζί μας.

Λέμε ιστορίες ο ένας στον άλλο κάθε μέρα. Είναι το πώς επικοινωνούμε και αποκτούμε το νόημα του κόσμου. Μην αποθαρρύνεστε, λοιπόν, αν νομίζετε ότι δεν ξέρετε πώς να πείτε την ιστορία σας - το κάνετε! 

Ακολουθώντας αυτήν τη δομή, μπορείτε να δοκιμάσετε να δημιουργήσετε τη δική σας ιστορία: 

  • Δοκιμασία : Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίσατε και σας οδήγησαν να ανησυχήσετε για τα θέματα στα οποία τώρα θέλετε να εργαστείτε; Τι τις έκανε να μοιάζουν με δοκιμασία ; Γιατί ήταν η δική σας δοκιμασία; 
  • Επιλογή : Τι επιλογές κάνατε όταν αντιμετωπίσατε αυτήν την δοκιμασία; Γιατί κάνατε μια συγκεκριμένη επιλογή; Χρειάστηκε θάρρος; Σας έδωσε ελπίδα; Πώς νιώσατε όταν κάνατε αυτή την επιλογή;
  • Αποτέλεσμα : Τι συνέβη όταν κάνατε την επιλογή σας; Τι σας διδαχτήκατε από αυτό; Τι μπορεί να διδάξει στους ακροατές σας; Τι μπορεί η ιστορία σας να κάνει να σκεφτούν και να αισθανθούν οι άλλοι; 

Όλοι έχουμε τόσες πολλές ιστορίες που μπορούμε να πούμε. Αλλά μην διαλέξετε μία τυχαία. Πείτε την ιστορία που μιλάει για το πρόβλημά σας και δείχνει στους άλλους γιατί νοιάζεστε - και γιατί πρέπει να νοιάζονται και αυτοί. 

Όταν λέτε την ιστορία σας, είναι σημαντικό να σκεφτείτε σε ποιον μιλάτε. Εξάλλου, λέτε αυτήν την ιστορία για να εμπνεύσετε άλλους να συμμετάσχουν στην εκστρατεία σας. Ρωτήστε τον εαυτό σας:

  • Τι θέλω να σκεφτεί ο ακροατής μου αφού ακούσει την ιστορία μου;
  • Πώς θέλω να αισθάνεται ο ακροατής μου; Λυπημένος; Με κίνητρο; Θυμωμένος; Χαρούμενος; Αποφασισμένος;

Αν δεν έχετε ακόμα μια προσωπική ιστορία επιτυχίας, μην ανησυχείτε. Σκεφτείτε έναν άλλο συμμετέχοντα σε εκστρατεία που θαυμάζετε και πείτε την ιστορία του για να εμπνεύσετε άλλους να συμμετάσχουν μαζί σας. Μπορείτε να βρείτε μερικές από αυτές τις ιστορίες στο blog μας.

Ανακαλύψτε περισσότερα

Παραθέτουμε μερικούς χρήσιμους συνδέσμους