Κεφάλαιο 2

Η ιστορία του εαυτού μας, εμείς και το τώρα

2 λεπτά ανάγνωση

Όταν λέμε ιστορίες για να δώσουμε στους ανθρώπους τη δυνατότητα να συνδεθούν με το όραμα και τις αξίες μας, συχνά θέλουμε να εμπνεύσουμε τους ανθρώπους να συμμετάσχουν μαζί μας για να κάνουν κάποιου είδους ενέργειες. Χρησιμοποιώντας τη δομή της ιστορίας του εαυτού, εμείς και τώρα είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να το κάνετε αυτό στην εκστρατεία σας. 

  • Ιστορία για τον εαυτό σας : Αυτή είναι η προσωπική σας ιστορία για τις δυσκολίες που αντιμετωπίσατε, τις επιλογές που κάνατε και τα αποτελέσματα που προέκυψαν. 

Λειτουργεί εάν : Οι άνθρωποι κατανοούν το κίνητρό σας για ανάληψη δράσης και συνδέονται με αυτό

  • Η δική μας ιστορία: Για να θέλουν οι άνθρωποι να εμπλακούν σε μια εκστρατεία, πρέπει να καταλάβουν ότι ένα θέμα τους επηρεάζει, ότι έχουν μερίδιο στο ζήτημα και ότι η ανάληψη δράσης θα βελτιώσει τη ζωή τους. Θέλουν να αισθάνονται μέρος μιας κοινότητας που μοιράζεται τις ίδιες αξίες. Η δική σας ιστορία για εμάς θα ωθήσει τους ανθρώπους να δράσουν επειδή αισθάνονται μέρος ενός ευρύτερου «εμείς» - μέρος μιας συλλογικής, κοινής προσπάθειας.

Λειτουργεί εάν: Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι μοιράζονται τις αξίες που θα τους παρακινούσαν να δράσουν. 

  • Ιστορία του τώρα : Αυτός είναι ένας τρόπος να αφηγηθείτε μια ιστορία που δείχνει τον επείγοντα χαρακτήρα της δράσης τώρα. Γίνετε συγκεκριμένοι: τι είναι αυτό που σημαίνει ότι πρέπει να δράσουμε τώρα; Η ιστορία σας θα εμπνεύσει τους ανθρώπους να προσέξουν λέγοντάς τους τι θα συμβεί αν δεν αλλάξει τίποτα - και το διαφορετικό μέλλον που θα μπορούσαμε να περιμένουμε αν αναλάβουμε δράση μαζί. 

Λειτουργεί εάν : Άτομα συμμετέχουν στη δράση. 

Ανακαλύψτε περισσότερα

Παραθέτουμε μερικούς χρήσιμους συνδέσμους