Κεφάλαιο 1

Πώς λειτουργεί η τοπική αυτοδιοίκηση;

3 λεπτά ανάγνωση
1 δραστηριότητα

Οι τοπικές αυτοδιοικήσεις υπάγονται στην εθνική κυβέρνηση και αναλαμβάνουν την αποκλειστική ευθύνη για την περιφέρεια όπου ζείτε.

Όπως και με τις εθνικές κυβερνήσεις, κάθε χώρα στην Ευρώπη έχει ένα ελαφρώς διαφορετικό σύστημα. Όλες τους όμως έχουν δημοκρατικά εκλεγμένους εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης - μερικοί μάλιστα έχουν περιφερειακό επίπεδο διακυβέρνησης πάνω από αυτό. 

Η τοπική σας αυτοδιοίκηση μπορεί επίσης να έχει άμεσα εκλεγμένους δημάρχους που εκλέγονται από τους τοπικούς πολίτες, καθώς και τοπικούς ηγέτες που εκλέγονται από το πολιτικό κόμμα στο οποίο ανήκουν.

Ακριβώς όπως σε εθνικό επίπεδο, η περιοχή σας θα έχει εκπροσώπους για τους οποίους μπορείτε να ψηφίζετε κάθε λίγα χρόνια. Το τοπικό συμβούλιο ή ο δήμος σας μπορεί να ελέγχεται από ένα κόμμα διαφορετικό από αυτό της εθνικής κυβέρνησης ή από έναν συνασπισμό κομμάτων.

Κάθε χώρα θα έχει έναν ελαφρώς διαφορετικό ορισμό για τις αρμοδιότητες στις τοπικές αυτοδιοικήσεις. Οι περισσότερες ασχολούνται με δραστηριότητες όπως η πολεοδομία, η κοινωνική πρόνοια, οι κοινωνικές υπηρεσίες και η εκπαίδευση. 

Η κατανόηση του τι κάνει η τοπική σας αυτοδιοίκηση μπορεί να σας βοηθήσει με την εκστρατεία σας. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να διαμαρτυρηθείτε για μια νέα οικοδομική ανάπτυξη σε έναν τοπικό σημείο φυσικού κάλλους, θα θέλετε να στοχεύσετε την τοπική σας αυτοδιοίκηση γράφοντας στους τοπικούς εκλεγμένους εκπροσώπους σας και στα άτομα που είναι υπεύθυνα για τον τοπικό σχεδιασμό, αντί να στοχεύσετε στην εθνική κυβέρνηση - τουλάχιστον σε πρώτο βαθμό.  

Εάν το ενδιαφέρον σας και οι ανησυχίες σας για ένα συγκεκριμένο ζήτημα είναι κοινές, οι τοπικοί σας εκπρόσωποι μπορούν να είναι εξαιρετικοί σύμμαχοι στη στόχευση της εθνικής κυβέρνησης επίσης.

Πολλά από όσα ισχύουν για την εθνική κυβέρνηση ισχύουν και σε τοπικό επίπεδο. Οι εκπρόσωποι μπορούν να συμμετέχουν σε επιτροπές ή να έχουν αρμοδιότητες για συγκεκριμένα τμήματα, όπως η στέγαση ή η αστυνόμευση. 

Ωστόσο, να θυμάστε ότι οι τοπικές αυτοδιοικήσεις δεν μπορούν να θεσπίσουν νόμους και ως εκ τούτου είναι λιγότερο ισχυρές από τις εθνικές κυβερνήσεις. Συχνά εξαρτώνται από τις εθνικές κυβερνήσεις όταν πρόκειται για πολιτικές και χρηματοδότηση. Ενώ είναι ελεύθερες να πάρουν μερικές δικές τους αποφάσεις, αυτή η ελευθερία έχει όρια. 

Ερωτήσεις για περαιτέρω έρευνα & προβληματισμό
  • Ποια επίπεδα τοπικής αυτοδιοίκησης υπάρχουν στη χώρα σας; 
  • Για ποια πράγματα είναι η τοπική αυτοδιοίκηση υπεύθυνη εκεί που ζείτε;
  • Ποιος εκπροσωπεί την περιοχή σας στην τοπική αυτοδιοίκηση; Με πόση διαφορά κέρδισε; Τι πιστεύετε για την πολιτική τους;
  • Πότε είναι οι επόμενες τοπικές εκλογές; Ποιος θα θέλατε να κερδίσει;
Ανακαλύψτε περισσότερα

Παραθέτουμε μερικούς χρήσιμους συνδέσμους