Riċerka

Il-25 fil-Mija huwa kif tagħmel impatt - dan ifisser li l-idejat miġburin tagħna u l-iżvilupp tat-talbiet dwar il-ħtiġijiet ġenerazzjonali jeħtieġ li jkunu akkademikament sodi, ibbażati fuq analiżi fil-fond tal-ideat kollha miġbura.

VUB/Pjattaforma taż-Żgħażagħ ta' Fjamming
dwar ir-Riċerka

Aħna qed naħdmu mal-JOP – il-Pjattaforma taż-Żgħażagħ ta' Fjamming dwar ir-Riċerka, il-kooperazzjoni interdixxiplinari bejn tliet gruppi ta' riċerka akkademikali nbdiet mill-gvern ta' Fjamming biex jistimula attenzjoni sistematika u interdixxiplinari għar-riċerka dwar iż-żgħażagħ. JOP twettaq u tikkomunika politika dwar iż-żgħażagħ ibbażata fuq riċerka u għandha l-għan li tagħmel inventarju eżistenti tar-riċerka dwar iż-żgħażagħ, tistħarreġ il-ħajja soċjali taż-żgħażagħ ta' Fjamming u tiżviluppat preżenza internazzjonali.