Bölüm 1

Gücü anlamak / keşfetmek için araçlar

2,5 dakika oku
2 faaliyet

Kimin gücü var? Gücüm var mı? Neden gücüm var/yok? Sahip olduğum güçle ne yapabilirim? – tüm bunlar dünyayı değiştirmek için harekete geçmeye başladığımızda kendimize sorabileceğimiz sorular. 

Bir grupta çalışırken – ya başlattığınız ya da katıldığınız bir grup içinde keşfedebileceğiniz gibi Değişimi Elde Etmek İçin Birlikte Çalışmak – güç hakkında ne düşündüğünüzü ve onu kimin elinde tuttuğunu tartışmak yardımcı olabilir. Aşağıdaki alıştırma, bunu yapmaya başlamak için yararlı bir araç olabilir.

Grubunuza üzerinde ‘güç’ kelimesi bulunan bir sayfa kâğıt verin (altıdan fazla kişiniz varsa, iki sayfa kâğıtla iki gruba ayırmak isteyebilirsiniz). 

O zaman herkese bu güçle istediklerini yapmaları için beş dakika verin.

Neler olduğunu izleyin!

İnsanlar gazeteyi yırtıyor mu yoksa veriyor mu? Çevrelerindeki insanlara istediklerini yapmalarını emrediyorlar mı? Birlikte daha fazla güç elde etmek için kâğıtlarını diğerleriyle (birden fazla grubunuz varsa) birleştiriyorlar mı?

Beş dakika dolduğunda, neler olduğunu gruba yansıtın.

Birlikte cevaplamak isteyebileceğiniz bazı sorular şunlardır:
  1. Güç hakkında ne düşünüyorsunu8z? 
  2. Her birimize bir miktar güç verilmesine nasıl tepki verdiğimiz hakkında ne fark ettiniz?
  3. Hayatınızda ne zaman hareket etme gücüne sahip olduğunuzu hissettiniz? 
  4. Hayatınızda ne zaman birinin üzerinizde güç sahibi olduğunu hissettiniz? 
  5. Hayatınızda ne zaman başkaları üzerinde güç sahibi olduğunuzu hissettiniz? 
  6. Ne için güç istersiniz? 
  7. Güç inşa ederken başka ne düşünmemiz gerekebilir?
Daha fazlasını keşfet

İşte bazı yararlı bağlantılar