Podeľte sa o svoje nápady
na zmenu.

Ako chcete zmeniť svet? Podeľte sa s nami o svoje nápady na lepšiu budúcnosť a my ich predstavíme na konferencii o budúcnosti Európy.

Zdieľajte svoj nápad teraz

Kto bude hovoriť za nás, ak to neurobíme my?

Príliš dlho nás nebolo počuť. Je čas ukázať svetu, na čom vám záleží.

EYF_shape_-08

Prečo?

Každý v Európe potrebuje svoj hlas. Zbierame veľké nápady od mladých ľudí, o ktoré sa chceme podeliť s vedúcimi predstaviteľmi Európskej únie.

EYF_shape_-11

Ako?

Ukážme im, čo chceme! Napíšte svoje predstavy o lepšej Európe – aké zmeny chcete vidieť? Formulár môžete použiť toľkokrát, koľkokrát chcete.

EYF_shape_-12

Čo bude nasledovať?

Skupina výskumníkov prečíta každý nápad jeden po druhom – žiadne stroje, žiadne počítače, žiadna umelá inteligencia. Potom budú ich zistenia základom pre nový súbor generačných požiadaviek, ktoré pripravia mladí ľudia.

150
mladých ľudí

bude pozvaných do Bruselu, aby vás zastupovali a zabezpečili, že sa vaše nápady premenia na skutočné akčné plány do budúcnosti.

Po zozbieraní a pochopení všetkých vašich nápadov ich predložíme priamo na konferencii, aby sme ich zviditeľnili a bojovali za zmeny, ktoré chcete dosiahnuť. Budeme vás informovať prostredníctvom nášho informačného bulletinu.

Zdieľanie nápadu je len začiatok – pre zmenu sveta môžete urobiť oveľa viac.