Всеки глас
има сила.

Ние сме нечутите, непредставените - младите хора. Но нашите гласове имат много по-голяма сила, отколкото предполагаме. Заедно можем да променим света, като започнем да споделяме идеите си на Конференцията за бъдещето на Европа.

Предприемете действия