Kull vuċi
għandha s-saħħa.

Aħna dawk li ma ninstemgħux, dawk li mhumiex rappreżentati — iż-żgħażagħ. Iżda l-vuċijiet tagħna għandhom iktar saħħa milli nafu aħna. Flimkien, aħna nistgħu inbiddlu d-dinjabili nibdew naqsmu l-ideat tagħna fil-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa.

Ħu azzjoni