3 eenvoudige stappen om verandering teweeg te brengen.

Stap 1

Realiseer je dat jouw stem de macht heeft om de toekomst te veranderen. Welke verandering wil je zien? Denk na over je visie op de toekomst van Europa, samen kunnen we die werkelijkheid laten worden

Stap 2

Deel je ideeën (zoveel als je wilt!) in slechts een paar eenvoudige stappen. Vul het formulier hieronder in en druk op verzenden. Het kost maar vijf minuten om een verandering teweeg te brengen!

Stap 3

Elk idee zal zorgvuldig door mensen gelezen, geanalyseerd en besproken worden. Alle verzamelde ideeën zullen de basis vormen voor een reeks generatie-eisen die aan de beleidsmakers zullen worden voorgelegd.

Mijn idee:

Gelijke toegang tot breedbanddiensten

Mijn idee:

Meer investeringen in wetenschappelijk onderzoek

Mijn idee:

Stop voedselverspilling

Mijn idee:

Meer jonge politici

Deel je idee.

Laat ons zien wat je graag zou zien in de toekomst door je ideeën voor veranderingen hier op te schrijven, en wij zullen ze vertegenwoordigen op de Conferentie over de toekomst van Europa. Je kunt zo veel ideeën delen als je wilt.

Wat gebeurt er daarna? Je ideeën worden geanalyseerd, besproken en aan besluitvormers voorgelegd besluitvormers.

Meer informatie hier