Caibidil 4

Gníomh Twitter

3 nóiméad léitheoireachta

Cad é sin? 

Is féidir Twitter agus ardáin meán sóisialta eile a úsáid lenár dteachtaireachtaí feachtais, gníomhartha agus smaointe a roinnt ar bhealach a chuidíonn le bonn níos leithne agus níos cumhachtaí a thógáil. 

Is iad feachtasóirí is minice a úsáideann Twitter ach ní chiallaíonn sin gur cheart duit gan úsáid a bhaint as na hardáin meán sóisialta eile. Is féidir Facebook, Instagram agus Tiktok a úsáid freisin le haird a mhealladh agus lucht tacaíochta nua a bhuachan. 

Tá sé mar aidhm ag gníomh ar Twitter an oiread daoine agus is féidir a mhealladh, iad a spreagadh le do theachtaireachtaí a roinnt agus idirghníomhú leo - chomh maith lena spreagadh chun gníomhú trí achainíocha a shíniú, dul chuig agóidí, vótáil ar bhealach difriúil srl. 

Conas a dhéanann tú é?

Cosúil le haon ghníomh eile, sula lainseálann tú do ghníomh Twitter ba mhaith leat do chuspóir a chinneadh. 

 • Ar mhaith leat poiblíocht a dhéanamh ar agóid nó a cleas ?
 • An bhfuil tú ag iarraidh ar dhaoine a achainí a shíniú?
 • An bhfuil tú ag úsáid do ghníomh le scéal a insint ?
 • An bhfuil tú ag úsáid treocht reatha Twitter le haird a tharraingt ar d’fheachtas?
 • An bhfuil tú á úsáid chun teagmháil a dhéanamh le roinnt polaiteoirí tofa nó daoine poiblí?

Nuair a bheidh do chuspóir aitheanta agat, déan machnamh ar na rudaí seo a leanas: 

 • Cad atá tú ag tabhairt cuireadh do dhaoine a dhéanamh? An bhfuil do ghlaoch chun gnímh soiléir agus treorach? An bhfuil na naisc cearta agat sa teachtaireacht? 
 • An bhfuil do theachtaireacht gearr agus ábhartha? Leanann daoine go leor cuntas ar na meáin shóisialta agus mar sin déan iarracht teachtaireachtaí a chothromú ar féidir le daoine baint a bheith acu leo agus iad a spreagadh chun gnímh! 
 • An mbraitheann sé práinneach / tarraingteach do theachtaireacht a roinnt? Smaoinigh ar na cineálacha rudaí a roinnfeá ar na meáin shóisialta.
 • Conas a inseoidh tú do bhonn tacaíochta faoi? Is bealach iontach é ríomhphoist a sheoladh le comhroinnt ar Twitter a chur chun cinn.
 • Smaoinigh ar dhaoine nó ar eagraíochtaí ar féidir leo cabhrú le do theachtaireacht a mhéadú. Más féidir, bíodh 1-1 agat leo roimh ré. D’fhéadfadh sé seo a bheith ar cheann de go leor gníomhartha a dhéanfaidh tú le chéile. 
 • Tar ar haichlibeanna a bhfuil aithne ag daoine orthu cheana féin nó cruthaigh ceann ar dhóigh go n-úsáidfidh daoine é. Cruthóidh sé seo níos mó tarraingt agus roinnfear do theachtaireacht níos forleithne. 

Dearadh go leor uirlisí le cabhrú le feachtais teagmháil a dhéanamh le níos mó daoine ar na meáin shóisialta, mar speechifai .  

Cuireann an t-ardán seo ar do chumas postálacha teimpléid atá oiriúnaithe do gach ardán meán sóisialta a uaslódáil. Is féidir le lucht tacaíochta iad a chur in eagar ansin sula roinntear iad. Is féidir leat an t-ardán a úsáid ar fud Twitter, Facebook, Instagram, Linked In agus go leor eile.  

Is fearr a oibríonn i dteannta le: 

Cibé gníomh is mian leat a chur chun cinn, achainí a fhad le hagóid

Fiosraigh níos mó

Seo roinnt naisc úsáideacha

4
Caibidil 4
4 nóiméad léitheoireachta
4
Caibidil 4
2.5 nóiméad léitheoireachta