Caibidil 4

Preasráiteas

3 nóiméad léitheoireachta

Cad é sin? 

Is éard atá i bpreasráiteas ná ríomhphost gairid a sheolann tú chuig iriseoirí leo a chur ar an eolas faoi:

 1. Gníomh atá á dhéanamh agat
 2. Bua feachtais
 3. Scéala úr ag teacht isteach a bhaineann le d’fheachtas

Conas a dhéanann tú é?

 1. Foilseacháin taighde / eagraíochtaí meán agus iriseoirí

Beidh ort a bheith ar an eolas agat cé leis a bhfuil tú ag seoladh an preasráiteas chuige . Tugtar ‘é a dhíol isteach’ air seo. 

Déan taighde ar na cineálacha nuachtán, suíomhanna gréasáin, stáisiúin teilifíse nó raidió a cheapann tú a mbeidh suim acu i do scéal. Faigh ranna ar leith agus iriseoirí ainmnithe más féidir leat.

Is fearr iriseoirí cairdiúla a thabhairt ar do thaobh ar dtús. Má tá tú i mbun feachtais ar an ngéarchéim aeráide, déan taighde ar cé atá ag scríobh altanna suimiúla eolacha ar an ábhar seo. Má tá tú i mbun feachtais go háitiúil ar cheist áitiúil, cé hé eagarthóir do nuachtáin? An bhfuil suíomhanna gréasáin neamhspleácha áitiúla ann ar féidir leat díriú orthu?

 1. Déan cinnte go bhfuil fiúntas ag baint le do scéal

Teastaíonn ceann amháin ar a laghad de na rudaí seo a leanas ó do scéal:

 • Iarmhairtí dáiríre do shaol na léitheoirí / éisteoirí / lucht féachana - go náisiúnta nó go háitiúil ag brath ar leibhéal na meán atá tú ag iarraidh a mhealladh
 • Coimhlint dhrámata, cosúil le plota sobaldráma
 • Tá sé díreach tar éis tarlú, nó díreach ar tí tarlú
 • Daoine cáiliúla nó feiceálacha
 • Úrnuacht - “Nuair a bhaineann madra greim d’fhear, ba chuma le gach duine. Nuair a bhuaileann an fear ar ais é– is scéal nuachta anois é.”
 • Fianaise nó taighde nua
 1. Ag scríobh do ráiteas
 • Ba chóir go mbeadh ceannlínte chomh gearr agus chomh suimiúil agus is féidir - cuir é mar theideal ar do ríomhphost.
 • Scríobh an fhaisnéis uile i gcorp do ríomhphoist - déantar neamhaird de cheangaltáin
 • Déan achoimre ar do scéal ag tús an ráitis, 25 focal más féidir agus ‘cé, cad, cá háit, cathain agus cén fáth’ a fhreagairt.
 • Úsáid luachan le cabhrú leis an scéal a insint ach bain úsáid as duine atá ar fáil le haghaidh agallaimh amháin
 • Scríobh 250 focal ar an uasmhéid
 • Cuir pictiúr maith nó dhó le ceannteideal air le hainm an ghrianghrafadóra agus míniú ar an íomhá
 • Abair go bhfuil an eisiúint ‘faoi lánchosc go dtí dáta x’ mura dteastaíonn clúdach uait roimh am áirithe
 • Cuir d’ainm agus d’uimhir theileafóin san áireamh

Cén fáth agus cathain ar chóir duit é a úsáid? 

Nuair is mian leat aird a fháil ar d’fheachtas, go hidéalach le brú a chur ar chinnteoir, tóg tacaíocht phoiblí do do chúis nó an dá rud.

Is fearr a oibríonn i dteannta le: 

Cleasa na meán , titim meirge , nó cruinnithe stocaireachta ar fiú ag na meáin iad.

Fiosraigh níos mó

Seo roinnt naisc úsáideacha