Caibidil 4

Bileog a scaipeadh

Cad é sin?

Ciallaíonn bileoga a scaipeadh agus bileoga faisnéise a dháileadh in áit phoiblí. D’fhéadfá beart bileoige a scaipeadh ar na sráideanna, i bpáirc, in ionad siopadóireachta. Is féidir leat bileoga a phostáil freisin trí bhoscaí litreacha daoine.

Conas a dhéanann tú é?

Beidh ort:

 • Téacs gairid ach gonta a mhíníonn an phríomhcheist atá tú i mbun feachtais air. Ba chóir go mbeadh na nithe seo a leanas san áireamh:
  • Cur síos gairid ar an bhfadhb atá romhat
  • Cur síos gairid ar d’éilimh
  • Ainm do chomhghrúpa agus d’fheachtais
  • Haischlib, mana nó sluán
  • Do theagmhálacha meán sóisialta nó cód MF a bhéarfaidh chuig do chuntas ar na meáin shóisialta nó do shuíomh gréasáin iad.
 • Scileanna maithe deartha chun bileog atá tarraingteach agus furasta a léamh a chruthú
 • Buiséad priontála
 • Oibrithe Deonacha le cabhrú leis na bileoga a dháileadh.

Sula dtosaíonn tú ag scaipeadh bileoga thart ar do chathair nó do bhaile go randamach, cuir roinnt ceisteanna pleanála ort féin:

 1. Cá háit ar mhaith leat do bhileoga a dháileadh?
 2. An bhfuil imeacht nasctha le do cheist ar féidir leat leas a bhaint as?
 3. Cén lucht féachana a bhfuil tú ag díriú air?
 4. Cá bhfuil siad? 

Cén fáth agus cathain ar chóir duit é a úsáid?

Is féidir le bileog a bheith úsáideach chun feasacht a mhúscailt faoi do cheist agus faisnéis a scaipeadh faoi d’fheachtas. 

Tá sé úsáideach go háirithe do shaincheisteanna nach bhfaigheann mórán airde ó na meáin agus nach bhfuil fios maith ag an bpobal orthu. Is bealach tapa agus éasca é freisin chun do chomharghrúpa nó d’fheachtas a dhéanamh níos infheicthe.

Mar sin féin, níl sé an-inbhuanaithe bileoga a scaipeadh agus d’fhéadfadh go leor bruscair a bheith mar thoradh air. Smaoinigh ar na tosca seo agus tú ag cinneadh dul ar an teicníc seo.

Fiosraigh níos mó

Seo roinnt naisc úsáideacha